Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ungt entreprenørskap i Østfold


Flere fylkeskommuner er gjengangere i søkerbunken til Erasmus+:Aktiv Ungdom-programmet. Vi har tatt en prat med Østfold fylkeskommune, som er blant de mer aktive brukerne, og som har mottatt støtte flere ganger. - Et politisk vedtak var bakgrunnen for satsingen på økt bruk av EU-programmene generelt og Livslang Læring og Aktiv Ungdom spesielt. Vi fikk støtte i 2013 til demokratiprosjektet Grenseløs Ungdom, og har senere fått støtte i 2014 og 2016.

 

Line Helene Nilsen er internasjonal rådgiver i Østfold fylkeskommune, og har jobbet med Aktiv Ungdom-programmet siden 2011. Prosjektet som fikk støtte i 2016 var et arrangement innenfor prosjekttypen «Møter mellom ungdom og beslutningstakere.»

 

- 120 deltakere fra 13 land var samlet til fire dager med erfaringsutveksling og ikke-formell læring i Sarpsborg i august. Temaet var ungdom og entreprenørskap, og programmet bestod av workshops, studiebesøk til lokale bedrifter og sosiale aktiviteter.

 

Uten penger fra Aktiv Ungdom ville prosjektet ha blitt gjennomført, men sannsynligvis med færre deltakere.

 

- Støtten fra Aktiv Ungdom gjorde at mange av ungdomsrepresentantene og noen av beslutningstakerne fikk sine reisekostnader dekket, og deltakerkostnaden ble lavere for alle ungdomsdeltakerne enn det det ellers ville vært.

 

Ungdommens fylkesråd var involvert i prosjektet, og Nilsen forteller at kjernegruppa var deltakende i alt fra planlegging til organisering og gjennomføring av arrangementet.

 

- Ungdommens bystyre i Sarpsborg kom med innspill og idéer til innholdet i arrangementet. I tillegg samarbeidet vi med Ungt Entreprenørskap Østfold, og to elevbedrifter og en studentbedrift var også med som en del av programmet.

 

Nilsen sier at prosjektet har hatt positiv innvirkning på ungdomsarbeid i fylket.

 

- Vi har fått satt stort fokus på temaet ungdom og entreprenørskap både hos beslutningstakere i Østfold og i mange regioner i Europa. Det var en unik area for dialog, og flere av ungdomsrepresentantene har i ettertid satt fokus på ungdomsentreprenørskap i egne regioner eller blitt invitert til å holde presentasjon om temaet og deres erfaringer.

 

Aktiv Ungdom formidler støtte under tre hovedtiltak.

 

- Søknadsprosessen var grei, siden vi har søkt flere ganger tidligere. Det var imidlertid første gang vi søkte om ungdomspolitiske møter. Vi hadde noen spørsmål underveis, men fikk god hjelp fra Aktiv Ungdom-kontoret.

 

Seniorrådgiver i Aktiv Ungdom, Lillian Solheim, understreker at alle som behøver veiledning  med en søknad kan ta kontakt.

 

- Vi er her for å hjelpe! Vi får en økning i støttebeløp neste år, og vi ønsker oss mange gode søknader fra et bredt spekter av støttemottakere.

 

Nilsen sier at innsatsen det krever med å sende inn en søknad er verdt det, men at det kanskje er mangel på kunnskap som gjør at organisasjoner ikke søker om støtte.

 

- De vet kanskje ikke om hvilke muligheter som finnes, hvordan prosjektutvikling- og søknadsprosessen er, hva som kreves for å skrive en søknad, eller hva som kreves for å gjennomføre et prosjekt. Kanskje de ikke har ressurser til å gjennomføre søknader og prosjekter, men det kan være fordi de ikke vet hva det innebærer og at de har forventning om at det er mye mer arbeidskrevende tidsmessig enn det egentlig er.

 

Solheim legger til at det finnes lokalkontakter rundt omkring i Norge man kan forhøre seg med hvis man står i startfasen på et prosjekt, og har spørsmål om hvordan andre har gjennomført tidligere prosjekter.

 

Og Østfold fylkeskommune, kommer de til å søke igjen?

 

- Ja, det gjør vi! sier Nilsen.

 

Les også om
Ungdomspolitisk møte mot hatefulle ytringer
Ungt entreprenørskap i Østfold


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS