EVS - Frivillig arbeid

Volontørtjeneste er frivillig arbeid i utlandet

Gutt med hodetelefoner Colourbox

Volontørtjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. Les mer

Delta i undersøkelse om virkningene av programmet Europeisk Volontørtjeneste (EVS)!

Har du tidligere vært volontør eller er du underveis i ditt EVS-prosjekt nå? Er du med i en organisasjon som tar imot eller sender volontører? Delta i kommisjonens undersøkelse om virkningene av EVS-programmet! Les mer

Mulige samarbeidsland i Erasmus+

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Les mer

Volontørene forteller

Mange av ungdommene som reiser ut som frivillige skriver reisebrev eller blogger. Her kan du selv får et inntrykk av hvordan det er å være volontør!

Organisasjonene forteller

Les om organisasjonenens erfaringer med å ta i mot eller sende ut volontører.

This site UK
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS