Frivillig arbeid - EVS

Hva er det? 

Gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS) kan unge mellom 17 og 30 år jobbe frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa i opp til 12 måneder og organisasjoner kan ta i mot eller sende ut unge til å jobbe som frivillig.   

 

 

Hvem er det for? 

 • Unge mellom 17 og 30 år
 • Offentlige og frivillige organisasjoner 

 

 

Hvem kan søke? 

 • Unge mellom 17-30 år. Det stilles ingen krav til karakterer eller formell utdannelse.
 • Alle frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale og offentlige instanser kan ta imot eller sende volontører gjennom Erasmus+: Aktiv ungdom. Kommersielle tiltak som tar samfunnansvar («a profit-making body active in Corporate Social Responsibility») kan også søke.  

 

 Hvordan søker dere? 

 

Frist for å søke om prosjektstøtte Prosjektet starter mellom
15. februar 2018 kl. 12:00 1. mai - 30. september 2018
26. april 2018 kl. 12:00 1. august -31. desember 2018
4. oktober 2018 kl 12:00 1. januar - 31. mai 2019 

 

Hva er kriterier for å få støtte (for organisasjoner)? 

 • Alle organisasjonene som er involvert i prosjektet må være godkjent/akkreditert av sine nasjonale kontorer før søknad om prosjektfinansiering sendes inn.
 • Prosjektet må vare mellom 2 til 12 måneder. Det er også mulig å få støtte til et kortvarig EVS (2 uker til 2 måneder) dersom en gruppe med minst ti volontører drar samtidig eller dersom prosjektet involverer unge med færre muligheter.  

 

 

Hva kan dere få støtte til? 

 • Dere kan få støtte til å ta imot og/ eller sende ut unge som jobber som frivillige i andre europeiske land eller naboregioner. Organisasjon får bidrag til prosjektkostnader i tillegg til lommepenger, reise og språkopplæring for volontøren.  
 • Dere kan få støtte til maksimum 30 volontører per prosjekt. 

 

Se tidligere prosjekter som har fått støtte her. 

Tidligere volontørers erfaringer kan du lese mer om her. 

 

 

Hva kan dere få i støtte? 

 • Støtte til reise regnes ut etter faste satser per kilometer 
 • Fast sats per dag i prosjektkostnader per volontør 
 • Fast sats per dag for lommepenger til volontør 
 • Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov 
 • Fast sats til språkopplæring 
 • Særskilte kostnader for unge med spesielle utfordringer dekkes 100 % (for eksempel planleggingsbesøk, styrket oppfølging fra mentor)
 • Utgifter til visum og nødvendige vaksinasjoner dekkes 

 

 

Hvilke land kan dere samarbeide med? 

Dere kan samarbeide med EU-land, samt Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Egne regler gjelder for Sveits. Les mer om samarbeidslandene her. 

 

 

 

Vil du vite mer?

Se ofte stilte spørsmål for ungdommer ofte stilte spørsmål for organisasjoner og programguiden

 

 


 

Ny studie belyser de positive effektene av EVS

Europeisk volontørtjeneste (EVS) gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Mer enn 5000 organisasjoner fra 155 land deltar i EVS.

 

En ny studie viser at EVS bidrar til personlig utvikling, ny kompetanse, språkkunnskap og bedre muligheter på arbeidsmarkedet for de unge som deltar. For vertsorganisasjonene har EVS en positiv innvirkning på ansattes åpenhet for kulturelle forskjeller og bedre kompetanse i prosjektledelse.  Les mer

Ny prosjekttype: Strategisk EVS

Nå kan du søke om Strategisk EVS. Dette er en mer fleksibel prosjekttype som skal bidra til at EVS-prosjekter blir mer strategiske og har større effekt.

 

Nytt i denne ordningen er at man kan søke om tre-årige prosjekter, gjennomføre tilleggsaktiviteter og at man ikke må ha samarbeidspartnere klart på søketidspunktet. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS