Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Norge må bli med i Det europeiske solidaritetskorpset


Det europeisk solidaritetskorpset ble lansert i fjor høst og skal etter planen lanseres som eget program fra 2018.

 

Planen er at Europeisk Volontørtjeneste (EVS) skal inngå i dette programmet. Men så langt omfatter forslaget bare medlemslandene i EU. EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge vil være ekskludert. 

 

Ønsker du at Norge skal ta del? Nå kan du si din mening innen 2. april 2017. Europakommisjonens president Juncker lanserte idéen om Det europeiske solidaritetskorpset høsten 2016. Solidaritetskorpset skal være en mulighet for unge mennesker til å gjøre en solidarisk innsats i Europa, enten som et frivillig tiltak, eller som en profesjonell innsats. Dette skal være et håndslag til ungdom, samtidig som det skal bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver. I desember 2016 ble det opprettet en database hvor unge mennesker kan registrere at de ønsker å delta i Det europeiske solidaritetskorpset. I mars 2017 er allerede ca. 25 000 ungdommer registrert.

 

Dere kan lese alt om solidaritetskorpset her.

 

I 2017 er Det europeisk solidaritetskorpset mer et varemerke enn et særskilt program. Flere allerede eksisterende EU-programmer går delvis inn i og utgjør solidaritetskorpset. I Erasmus+ vil Europeisk Volontørtjeneste (EVS) inngå i solidaritetskorps-merkelappen. Planen er imidlertid at Det europeiske solidaritetskorpset skal opprettes som et eget program fra 2018. Europakommisjonen jobber på spreng med å utarbeide forslaget til hvordan programmet skal se ut, og skal ha klar en innstilling 24. mai 2017. Deretter skal dette gjennom hele beslutningsprosessen i EU slik at det skal være klart innen utgangen av 2017, og implementeres fra 2018.

 

Som norsk Nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus+, stiller vi oss i utgangspunktet positive til lanseringen av et europeisk solidaritetskorps. Det er imidlertid en viktig hake ved Junckers forslag: Det omfatter bare medlemslandene i EU. I motsetning til Erasmus+, vil EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge være ekskludert, sammen med søkerlandene til EU Makedonia, Serbia og Tyrkia, og likeledes vil heller ikke ungdom fra EUs naboland kunne delta (Øst-Europa og Kaukasus, Sør-Øst Europa, de nordlige Middelhavslandene).

 

Hvis dette blir resultatet, vil nåværende EVS bestå i Erasmus+, men med en mye mindre pott med prosjektmidler enn i dag.

 

Europakommisjonen har lansert en offentlig høring om solidaritetskorpset. Delta i høringen her. 

Høringsfristen er 2. april 2017.

 

Vi oppfordrer sterkt norske ungdomsorganisasjoner og andre aktører på ungdomsfeltet til å delta i høringen.


Hva en der gir uttrykk for er selvfølgelig opp til den enkelte, men vårt ønske er selvfølgelig at det gis uttrykk for særlig to momenter:

 

Vi er ikke i tvil om at dette er i Norges ungdoms interesse: Både at det er mulighet til å delta i solidaritetskorpset, og at informasjon, opplæring og tildeling av prosjekttilskudd foregår desentralisert gjennom nasjonale kontorer i programlandene.

 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har henvendt seg til Europakommisjonen med samme klare ønsker som skissert over, og arbeider for å få oppslutning i første omgang fra de nordiske landene for å støtte det norske synspunktet.


Nettverket av nasjonale kontorer innen Erasmus+ har gjort et enstemmig vedtak med samme posisjon som vi står på.


Mange andre aktører kjemper for det samme synspunktet. Det er derfor viktig å gi uttrykk for dette i klare ordelag før Europakommisjonen kommer med sin innstilling i mai. Det er også nærliggende å tenke seg at andre aktører innen EUs beslutningsprosess deler synspunktet. Det er viktig at de også opplever at ungdomsfeltet står samlet.

 

Les også om
EU lanserer europeisk solidaritetskorps
Norge må bli med i Det europeiske solidaritetskorpset


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS