Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Oversikt over EVS-seminarer 2011


Alle Aktiv Ungdom-volontører har rett og plikt til å delta på ankomstseminar og midtårsevaluering (volontører som har lengre opphold en 6 måneder) som arrangeres av vertslandet.Her finner du en oversikt over hvor og når de ulike seminarene skal arrangeres i Norge i 2011. EVS-organisasjoner vil bli kontaktet av oss i god tid før hvert kurs med mer informasjon.  Her finner du også informasjon om andre EVS-seminarer i Norge.  Hvis datoen er blå har vi åpnet for påmelding.  Klikk på datoen for mer informasjon.

 

NOTE: Ifølge ny programguide for 2011 skal de nasjonale kontorene ikke fortsette med å holde avreiseseminarer for volontører.  I stedet skal senderorganisasjonene ta hele ansvaret for forberedelsen av volontørene.  På grunn av dette må vi avlyse planlagte avreisesminarer.  

 

Oversikt over EVS seminarer 2011

Husk at dette er bare et plan og det kan skje endringer

Avreiseseminarer                                                                                      -
Dato Antall deltakere Sted Status
29.-30. januar 4 Rica Hotel, Oslo avlyst
7.-8. mai 5 Rica Hotel, Oslo avlyst
27.-28. august 15 Rica Hotel, Oslo avlyst
5.-6. november 5 Rica Hotel, Oslo avlyst
Ankomstseminarer      -
Dato Antall deltakere Sted Status
2.-4. februar 7 Rica Hotel, Oslo  ferdig
7.-9. mai 8 Rica Hotel, Oslo  ferdig
20.-26. august 23 Romarheim skule  ferdig
19.-25. september 23 Peder Morset folkehøgskole  
3.-9. oktober 23 Øystese gymnas avlyst
Midtårsseminarer      -
Dato Antall detakere Sted Status
9.-11. februar 70 Haraldsheimen  ferdig
3.-5. august 11 Rica Hotel, Oslo  ferdig
Evalueringsseminarer      -
Dato Antall deltakere Sted Status
5.-6. november 20 Rica Hotel, Oslo  
Seminar for vert-/senderorganisasjoner      -
Dato Antall deltakere Sted  Status
27.-28. januar 20 Rica Hotel, Oslo  ferdig
6.-9. juni 25 Vettre Hotel, Asker  ferdig
 Seminar for eks-volontører      -
 Dato Antall deltakere  Sted  Status 
 19. februar  15 Rica Hotel, Oslo  avlyst

 

Har du spørsmål?

Kontakt Einar Rafn Guðbrandsson, 46 61 52 43

eller Trine Lise Hoffmann, 46 61 51 21

Les også om
Oversikt over EVS-seminar 2018
Europa samlet i Oslo
Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Oversikt over EVS-seminarer 2017
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway autumn 2017
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Ankomstseminar 9. - 11. mars 2016
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway, May 2016
Rapport fra volontørsamling i Balestrand


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS