Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Oversikt over EVS-seminarer 2012


Alle Aktiv Ungdom-volontører har rett og plikt til å delta på ankomstseminar, og volontører som har lengre opphold en 6 måneder har rett og plikt til å delta på midtårsevaluering, som arrangeres av vertslandet.

 

All EVS-volunteers have the right and obligation to attend an on-arrival seminar, and EVS-volunteers who stay longer than 6 months have the right and obligation to attend a mid-term meeting.  Those seminars are arranged by the National Agency in the host country.

Her finner du en oversikt over hvor og når de ulike seminarene skal arrangeres i Norge i 2012. EVS-organisasjoner vil bli kontaktet av oss i god tid før hvert seminar med mer informasjon.  Her finner du også informasjon om andre EVS-seminarer i Norge.  Hvis datoen er blå har vi åpnet for påmelding.  Klikk på datoen for mer informasjon.

 

OBS: Ifølge ny programguide for 2011 skal de nasjonale kontorene ikke lenger holde avreiseseminarer for volontører.  I stedet skal senderorganisasjonene ta hele ansvaret for forberedelsen av volontørene.    

 

This is an overview of the seminars planned in Norway in 2012.  Please note that changes may occur. If the dates are blue, the relevant seminar is open for registration. Click on the dates for more information. From 2011 the sending organisation have the full responsibility for the preparation of volunteers and no pre-departure seminars are arranged by the National Agencies.

 

Oversikt over EVS seminarer 2012

Husk at dette er bare et plan og det kan skje endringer

Ankomstseminarer      -
Dato Antall deltakere Sted Status
1.-3. februar 7 Haraldsheimen, Oslo  ferdig
9.-11. mai 13 Haraldsheimen, Oslo  avlyst
6.-8. juni 6 Gjøra, Sunndal kommune  ferdig
1.-7. september 35  Romarheim  
17.-23 september 25  Selbu  
Midtårsseminarer      -
Dato Antall detakere Sted Status
8.-11. februar 50 Haraldsheimen, Oslo  ferdig
1.-3. august 20 Haraldsheimen, Oslo  ferdig
Eks-volontør seminar      -
Dato Antall deltakere Sted Status
2.-4. november 20 Haraldsheimen, Oslo  
Seminar for vert-/senderorganisasjoner      -
Dato Antall deltakere Sted  Status
2.-3. februar 20 Rica Victoria Oslo  ferdig


Av Einar Rafn Guðbrandsson (05.08.2013)

Les også om
Oversikt over EVS-seminar 2018
Europa samlet i Oslo
Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Oversikt over EVS-seminarer 2017
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway autumn 2017
Annual EVS Event: Lærte om hvordan bruke EVS-erfaringen i en jobbsøkeprosess
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Ankomstseminar 9. - 11. mars 2016
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway, May 2016
Rapport fra volontørsamling i Balestrand


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS