Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Oversikt over EVS-seminarer 2014


Alle Aktiv Ungdom-volontører har rett og plikt til å delta på ankomstseminar, og volontører som har lengre opphold en 6 måneder har rett og plikt til å delta på midtårsevaluering, som arrangeres av nasjonalkontoret i vertslandet.

 

All EVS-volunteers have the right and obligation to attend an on-arrival seminar, and EVS-volunteers who stay longer than 6 months have the right and obligation to attend a mid-term meeting.  Those seminars are arranged by the National Agency in the host country.

Her finner du en oversikt over hvor og når de ulike seminarene skal arrangeres i Norge i 2014. EVS-organisasjoner vil bli kontaktet av oss i god tid før hvert seminar med mer informasjon.  Her finner du også informasjon om andre EVS-seminarer i Norge.  Hvis datoen er blå har vi åpnet for påmelding.  Klikk på datoen for mer informasjon.

 

OBS: Fra 2011 skal de nasjonale kontorene ikke holde avreiseseminarer for volontører.  I stedet skal senderorganisasjonene ta hele ansvaret for forberedelsen av volontørene.    

 

This is an overview of the seminars planned in Norway in 2014.  Please note that changes may occur. If the dates are blue, the relevant seminar is open for registration. Click on the dates for more information. From 2011 the sending organisation have the full responsibility for the preparation of volunteers and no pre-departure seminars are arranged by the National Agencies.

 

Oversikt over EVS seminarer 2014

Husk at dette er bare et plan og det kan skje endringer

 

 

Ankomstseminarer      -
Dato Antall deltakere Sted Status
5.-7. februar 10 Haraldsheim, Oslo  avsluttet
7.-9. mai 10 Haraldsheim, Oslo  avsluttet
18.-24. august 25 Kirkevik  avsluttet
15.-21. september 25 Peder Morset FH S  avsluttet
6.-12. oktober 25 Romarheim  avsluttet
Midtårsseminarer      -
12.-15. februar 40 Haraldsheim, Oslo  avsluttet
19.-22. februar 40 Haraldsheim, Oslo  avsluttet
6.-8. august 20 Haraldsheim, Oslo  avsluttet
Eks-volontør seminar      -
21.november -23. november 20 Haraldsheim, Oslo  Les også om
Oversikt over EVS-seminar 2018
Europa samlet i Oslo
Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Oversikt over EVS-seminarer 2017
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway autumn 2017
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Ankomstseminar 9. - 11. mars 2016
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway, May 2016
Rapport fra volontørsamling i Balestrand


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS