Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Utlysning: Vil dere arrangere ankomstseminar for volontører?


Ungdom som hopper etter en ballVertsorganisasjoner i Norge mottar årlig 50-70 volontører gjennom Europeisk volontørtjeneste. Ankomstseminaret er en viktig del av volontørtjenesten. Vi søker erfarne arrangører til ankomstseminarene høsten 2012. Søknadsfrist 9. mai 2012

 

   

Hva

Det endelige antallet volontører til høstens seminarer er enda ikke klart, men vi ser for oss at det blir behov for 2-3 seminarer. Seminarene skal avholdes i løpet av august, september og oktober måned. Hvert seminar går over 7 dager inkludert reisetid, med ankomst mandag og avreise søndag. Deltagerantall blir mellom 15-30 per seminar, avhengig av det totale antallet volontører og hvorvidt det arrangeres to eller tre seminarer.

 

Språkundervisning og interkulturell læring er viktige elementer i seminaret. På ankomstseminaret gjennomgås volontørens og organisasjonens retter og plikter, forsikringsordningen, Youthpass og andre praktiske spørsmål knyttet til oppholdet i Norge. Videre informeres det om EVS og Aktiv Ungdom-programmet generelt. Vi viser for øvrig til Kommisjonens retningslinjer for slike seminarer, særlig sidene 3 til 4:

 

Vedlegg
EVS Volunteer Training Guidelines 2011

 

Betingelser

Budsjettrammen er på 900 euro pr deltager (volontør, kurspilot). Dette skal dekke alle utgifter i forbindelse med seminaret, som for eksempel reise, kost, losji, godtgjørelse til arrangører/kurspiloter, aktiviteter og administrasjon.

 

Bufdir fordeler deltagerne til seminarene med utgangspunkt i den enkelte volontørs ankomstdato. Vi vil også ta ansvar for å sende ut førstegangsinformasjon til vertsorganisasjonene. Deretter overtar arrangørene ansvaret og sender ut endelig invitasjon, program og lignende. Arrangørene vil også ha ansvar for å refundere volontørenes reiseutgifter i forbindelse med seminaret til de ulike vertsorganisasjonene.

 

Det inngås en kontrakt med arrangørene, og 80 % av støttebeløpet utbetales så snart denne er undertegnet av partene. Når sluttrapport med både narrativ del og regnskap med kopi av alle bilag er levert og godkjent, vil restbeløp utbetales/kreves tilbakebetalt.

 

Kurspilot

Minst én av kurspiloterne som er tilknyttet Aktiv Ungdomprogrammet skal få tilbud om å være med og arrangere hvert ankomstseminar. Kurspiloten skal brukes i minst én hel dag på seminaret.  Kurspiloterne skal ha en godtgjørelse/honorar pr dag i tillegg til kost og losji, og dette dekkes av de tildelte 900 euro per deltager. Det kan bli aktuelt med to kurspilotere fra denne gruppen på hvert seminar, men dette avhenger av datoer og deres tilgjengelighet. Arrangøren avtaler satsen for honorar med kurspiloten.

 

Bufdir deltar på deler av seminaret, og utgifter i forbindelse med dette kan faktureres separat.

 

Søknad

Dersom dette ser interessant ut for deres organisasjon, ber vi om en søknad der dere beskriver følgende:

 

Søknad må være poststemplet senest 9. mai 2012!

 

Mer informasjon

Har dere spørsmål vennligst ta kontakt med Einar Rafn Guðbrandsson, einar.rafn.gudbrandsson@bufdir.no, tel: 466 15 243.

 

Søknaden sendes elektronisk og i signert papirversjon til:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo
E-post: post@bufdir.no(23.10.2012)

Les også om
Høstens ankomstseminarer i Romarheim og Selbu
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Evalueringsseminar, 5.-6. november 2011
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Oversikt over EVS-seminarer 2015
Utlysning: Vil dere arrangere ankomstseminar for volontører?
Ankomstseminar i Balestrand 3.-9. november 2015
Høstens Ankomstseminarer 2015
Oversikt over EVS-seminarer 2016


This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS