Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Utlysning: Vil dere arrangere ankomstseminar for volontører høsten 2017?


Vertsorganisasjoner i Norge mottar årlig mellom 50-70 volontører gjennom Europeisk volontørtjeneste. Ankomstseminaret er en viktig del av volontørtjenesten. Vi søker erfarne arrangører til ankomstseminarene høsten 2017. Søknadsfrist: 5. juni.Betingelser/ bakgrunn

Det endelige antallet volontører til høstens seminarer er enda ikke klart, men vi ser for oss at det blir behov for to-tre seminarer. Seminarene skal avholdes i løpet av slutten av august, september og begynnelsen av oktober måned. Hvert seminar går over syv dager inkludert reisetid, med ankomst mandag og avreise søndag. Deltakerantall blir mellom 20-35, avhengig av det totale antallet volontører og hvorvidt det arrangeres to eller tre seminarer. Dere kan søke om å holde ett eller flere seminar.

 

Språkundervisning og interkulturell læring er viktige elementer i seminaret. På ankomstseminaret gjennomgås volontørens og organisasjonens retter og plikter, forsikringsordningen, Youthpass og andre praktiske spørsmål knyttet til oppholdet i Norge. Videre skal det informeres om EVS og Erasmus+: Aktiv Ungdom generelt.

 

Du kan lese EUs instrukser for seminarene her: EVS Training and Evaluation Cycle.

 

Budsjett

Budsjettrammen er på cirka 900 euro per deltager (volontør, kurspilot). Dette skal dekke alle utgifter i forbindelse med seminaret, som for eksempel reise, kost, losji, godtgjørelse til arrangører/kurspiloter, aktiviteter og administrasjon.

 

Deltakerne fordeler seg med utgangspunkt i den enkelte volontørs ankomstdato. Arrangørene vil ha ansvar for å sende ut endelig invitasjon, program og lignende. Det kan bli krav om kommunikasjon med evt. andre arrangører. Arrangørene vil også ha ansvar for å refundere volontørenes reiseutgifter i forbindelse med seminaret til de ulike vertsorganisasjonene.

 

Det inngås en kontrakt med arrangørene, og 80 % av støttebeløpet utbetales så snart denne er undertegnet av partene. Når sluttrapport med både narrativ del og regnskap med kopi av alle bilag er levert og godkjent, vil restbeløp utbetales/kreves tilbakebetalt.

 

Kurspilot

Minst én av kurspilotene som er tilknyttet Aktiv Ungdom-programmet skal få tilbud om å være med og arrangere hvert ankomstseminar. Kurspiloten skal brukes i minst én hel dag på seminaret.  Kurspilotene skal ha en godtgjørelse per dag i tillegg til kost og losji, og dette dekkes også av de tildelte 900 euro per deltager.

 

Det kan bli aktuelt med to kurspiloter fra denne gruppen på hvert seminar, men dette avhenger av datoer og deres tilgjengelighet. Arrangøren avtaler satsen for honorar med kurspiloten.

 

Bufdir deltar på deler av seminaret, dette avtales på et senere tidspunkt, og utgifter i forbindelse med dette kan faktureres separat.

 

Søknad

Dersom dette ser interessant ut for deres organisasjon, ber vi om en søknad der dere beskriver følgende:

 

 

Søknadsfrist

Søknad signeres og scannes, og sendes på e-post innen 5. juni til gry.nesse@bufdir.no

 (18.05.2017)

Les også om
Oversikt over EVS-seminar 2018
Europa samlet i Oslo
Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Oversikt over EVS-seminarer 2017
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway autumn 2017
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Ankomstseminar 9. - 11. mars 2016
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway, May 2016
Rapport fra volontørsamling i Balestrand


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS