For organisasjoner

Ønsker du å ta i mot europeisk ungdom som frivillige i din organisasjon, eller vil du sende norske frivillige til prosjekter i Europa? Her finner du informasjon om hvordan du går frem.

 

Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon

Rimma og Eren, frivillige i Askvoll kommune

I 2016 har over 20 norske organisasjoner blitt godkjent som verts- og senderorganisasjon. Dette gir flere ungdommer muligheten til å reise ut som frivillig, og organisasjonene kan ta imot ungdom fra hele Europa.  Les mer

Hvordan bli vert eller sender for volontører?

Før dere kan søke om finansiering av et volontøropphold, må organisasjonen godkjennes, enten dere skal ta i mot eller sende ut ungdommer. For å bli vert- eller senderorganisasjon må dere fylle ut et skjema som beskriver organisasjonen deres og aktivitene dere ønsker å gjøre. Les mer (09.11.2015)

Vær vert for en volontør

Få inn nytt blod i organisasjonen, nyt godt av kreative innspill og lær mer om andre kulturer. Dette er mulig om dere velger å være vert for en volontør gjennom Aktiv ungdom. Alle frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale og offentlige instanser (ikke-kommersielle tiltak) kan ta imot volontører gjennom Aktiv ungdom. Les mer (09.11.2015)

Hvilke oppgaver har en senderorganisasjon

Å være senderorganisasjon innebærer visse forpliktelser. Les mer (27.09.2016)

Hvordan er finansieringen av EVS-prosjektet

Når utveksling av en eller flere volontører er avtalt, må sender-, verts - eller koordinerende oganisasjon søke om finansiering. Les mer (08.11.2016)

Forsikring

Senderorganisasjonen har ansvar for at volontøren har både Europeisk helsetrygdekort og Cigna forsikring. Les mer (12.09.2016)

Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge

Volontører fra EU/EØS/EFTA trenger ikke å søke om oppholdstillatelse. Disse må likevel registrere seg hos UDI og lokalt politi etter ankomst. Når det gjelder volontører fra andre land, må oppholdstillatelse søkes fra hjemlandet. I tillegg må volontører som er her i mer enn 6 måneder folkeregistreres. Les mer

Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner

Volontører som er i Norge i mer enn 6 måneder er i prinsippet skattepliktige til Norge. Imidlertid har Finansdepartementet uttalt at dersom verdien av lommepenger og bidrag i form av kost og losji er moderat sammenlignet med ordinær lønn, skal det ikke utliknes skatt. Les mer

Praktisk håndbok for kvalitet i EVS

Logo for Hopscotch

Er din organisasjon aktiv i Europeisk volontørtjeneste? Her kommer en oppdatert versjon av guiden Hopscotch to Quality in EVS, som gir nyttige tips til planlegging og gjennomføring av gode prosjekter.  Les mer

Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner

Her har vi samlet noen av de dokumentene som kan være av nytte til organisasjoner som jobber med EVS Les mer (17.03.2016)

EVS-informasjonspakke

Kommisjonen har laget en informasjonspakke til EVS-volontører. 

Senderorganisasjoner og koordinerende organisasjoner har ansvaret for at volontørene mottar informasjonen som del av forberedelsen til volontøroppholdet.

  Les mer (09.11.2015)

Ressurshefte for konfliktløsning

Det tsjekkiske nasjonalkontoret har utviklet et hefte med metoder for forebygging og løsning av konflikter i organisasjoner som tar i mot unge frivillige gjennom Europeisk volontørtjeneste. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS