Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ny studie belyser de positive effektene av EVS


Europeisk volontørtjeneste (EVS) gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Mer enn 5000 organisasjoner fra 155 land deltar i EVS.

 

En ny studie viser at EVS bidrar til personlig utvikling, ny kompetanse, språkkunnskap og bedre muligheter på arbeidsmarkedet for de unge som deltar. For vertsorganisasjonene har EVS en positiv innvirkning på ansattes åpenhet for kulturelle forskjeller og bedre kompetanse i prosjektledelse. EVS har eksistert i over 20 år, og mer enn 100.000 unge har vært frivillig i et annet land gjennom EVS. Nå har effekten dette programmet har på unge folk, organisasjonene som deltar og lokalsamfunnene som er involvert blitt analysert og evaluert.

 

Hva karakteriserer EVS-volontørene?

 

 

Hva betyr EVS for de som deltar?

 

 EVS-volontørers motivasjon for å delta i EVS 

 

Hva kjennetegner EVS-organisasjonene som deltar?

 

 

Hva betyr EVS for organisasjonene?

Studien viser at EVS har klare fordeler for organisasjonene som deltar, selv om effekten er mindre synlig og håndfast enn den effekten EVS har på volontørene.

 

 

Effekten EVS har på organisasjonene som deltar 

 

Hva betyr EVS for lokalsamfunnet?

Generelt er effekten på lokalsamfunnet mindre synlig og mindre betydningsfull enn for volontørene og vertsorganisasjonene. Effekten på lokalsamfunnet er dessuten vanskeligere å måle, og blir sjeldnere målt.

 

 

 

Hva hindrer deltakelse? 

Til tross for de positive resultatene fra studien, avdekket den også relevante hindre for både enkeltpersoner og organisasjoner.

 

For enkeltpersoner kan dette være mangel på informasjon, negativ holdning til frivillig arbeid, komplisert søknadsprosess og lite tilrettelegging for ungdommer med færre muligheter. Vanskeligheter med å få visum for de som kommer utenfra Europa eller økonomiske utfordringer kan også forhindre deltakelse.

 

For organisasjoner kan finansiering være en barriere, særlig når det gjelder å identifisering og oppfølging av volontører med færre muligheter for organisasjoner med få ressurser. 

 

Mange nye organisasjoner finner det vanskeligere enn før å bli akkreditert og få innvilget søknader på grunn av økt konkurranse. For små organisasjoner kan den administrative byrden med å fylle inn søknadskjema og å rapportere være tyngende.

 

 

Hvordan kan EVS bli enda bedre?

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger. Her er et utvalg.

 

For volontører:

 

For organisasjoner:

 

For lokalsamfunnet:

 

Om rapporten:

Formålet med studien er å identifisere effekten EVS har på de som mottar støtte, i tillegg til å komme med anbefalinger som kan bidra til å forbedre programmet i fremtiden.

 

100 intervjuer og 15 case-studier har blitt gjennomført. I tillegg har en spørreundersøkelse blitt sendt til volontører, tidligere volontører, EVS-organisasjoner og en kontrollgruppe. Mer enn 10.000 svarte på undersøkelsen.

 

Studien dekker perioden 1996 til 2016.

 

Sammendrag på engelsk

Hele rapporten

Vedlegg til rapporten (case-studier)

Les også om
Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner
Forsikring
EVS-informasjonspakke
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Praktisk håndbok for kvalitet i EVS
Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner
Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS