Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner


Her har vi samlet noen av de dokumentene som kan være av nytte til organisasjoner som jobber med EVS Programguiden

 


 

Erasmus+ 

 

Vedlegg
EVS Charter

 

EVS-erklæringen beskriver rollene til senderorganisasjon, vertsorganisasjon og koordinerende organisasjon, samt de grunnleggende prinsippene og kravene for EVS.  Hver part i et EVS-prosjekt må følge bestemmelsene i dette forfatningsdokumentet. 

 

 


 

Erasmus+ 

 

Vedlegg
EVS accreditation guidelines

 

Veiledning om godkjenning av EVS-organisasjoner.

 

 

EVS organisasjoner som har fått godkjenning i Erasmus+ programmet (2014-2020), kan selv redigere informasjonen som er synlig i databasen. 

 

 

Vedlegg
Volunteering Opportunities Database User Guide

 

 

Organisasjoner som har godkjenning fra før 2014, oppfordres til å sende inn en ny søknad.

 


 

 

Vedlegg
EVS TEC Guidelines and minimum quality standards

 

Dette dokumentet gir veiledning og minstekrav om EVS-seminarer. Viktig for alle sendere som har ansvaret for forberedelse av volontører.

 


 

 

Vedlegg
Prioriteringer for behandling av finansieringssøknader for EVS vertsprosjekter

 

EVS er blitt et populært program. På grunn av dette er vi nødt til å prioritere søknader.  Det anbefales på det sterkeste at man leser dette før man begynner å planlegge prosjekter.

 


 

  

Kort veiledning om opphold og arbeidstillatelse.

 

UDI publiserte 21.9.2015 en revidert versjon av rundskrivet om oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål, der volontører og hospitanter i Erasmus+-programmet er omtalt i punkt 2.1.5 og 2.2.1:

 

UDI - Oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål

 


 

Vedlegg
Skattebrev

 

Må volontørene betale skatt? 

 


 

 

Vedlegg
Å ønske velkommen

 

Litt om hvordan man tar imot volontører.

 


 

 

Guide for EVS-mentorer.

 

 


 

 

Vedlegg
Trivselstiltak og problemløsning

 

Et volontøropphold vil kunne by på både oppturer og nedturer. Likevel er det viktig at

vertsorganisasjonen er klar over hva som skjer underveis i oppholdet og forsøker å forebygge, slik at det ikke oppstår alvorlige problemer eller konflikter.

 


 

 

Vedlegg
Hva koster det å være vertsorganisasjon

 

Aktiv Ungdom-programmet er basert på prinsippet om delfinansiering. Delfinansiering betyr at EU-støtten ikke kan dekke alle utgiftene til prosjektet. Her har vi satt opp et eksempel.

 


  

 

Vedlegg
Vedlegg v. sluttrapport

 

Skjema for signering av mottatte lommepenger.

 

 


 

Partneravtale

 

Det anbefales at prosjektpartnere lager én avtale seg imellom om hvordan prosjektet skal gjennomførers.

 

Det finns ikke noe offisielt skjema for slike avtaler, men her finner dere én modell som kan brukes.

 

 


Vedlegg
Front cover
Vedlegg
Content
Vedlegg
Back cover

 

My YOUTHPASS Journal - Læringsdagbok for EVS

 

 

 


 

Bilde av European youth card

 

European Youth Card (EYCA)

 

Alle EVS-volontører mottar European Youth Card når de har vært registrert hos forsikringsselskapet. Kortet blir sendt til sender- eller vertsorganisasjonen, avhengig av når volontøren ble registrert. Hvis volontøren ikke har mottatt kortet sitt, er det mulig å søke om det her.

 

Ikke alle land i Europa er medlemmer av EYCA, t.o.m. ikke Norge, men kortet kan være av nytte for utgående norske volontører.

 


 

 Av Einar Rafn Guðbrandsson (09.11.2017)

Les også om
Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner
Forsikring
EVS-informasjonspakke
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Praktisk håndbok for kvalitet i EVS
Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner
Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS