Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge


Volontører fra EU/EØS/EFTA trenger ikke å søke om oppholdstillatelse. Disse må likevel registrere seg hos UDI og lokalt politi etter ankomst. Når det gjelder volontører fra andre land, må oppholdstillatelse søkes fra hjemlandet. I tillegg må volontører som er her i mer enn 6 måneder folkeregistreres.Opphold for EU-/EØS-/EFTA-borgere

Volontører som er borgere i EU/EØS/EFTA trenger ikke å søke om oppholdstillatelse. Når de har kommet til Norge må de registrere seg elektronisk hos UDI. Deretter må de møte hos det lokale politiet for å bekrefte sin identitet. Gyldig identitetskort eller pass, og dokumentasjon på at de ikke kommer til å være til byrde for offentlige velferdsordninger, for eksempel aktivitetsavtalen, må vises frem.

 

Dette må gjøres innen 3 måneder etter ankomst til Norge. I etterkant vil det utstedes et registreringsbevis til volontørene.

 

Les mer her på UDI sine nettsider.

 

Opphold for volontører som er borgere i land utenfor EU/EØS/EFTA 

Volontører fra land utenfor EU/EØS/EFTA må søke om oppholds- og arbeidstillatelse før de kommer til Norge. Volontører kommer innenfor kategorien ”oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål”. Siden de ikke mottar lønn, må organisasjonen garantere for volontørens utgifter til underhold, bolig og hjemreise.

 

Prosessen for borgere fra de enkelte land er beskrevet på UDIs nettsider.

 

Rundskrivet som garanterer oppholdstillatelse for volontører i Erasmus+ finner dere på Utlendingsdirektoratets regelverksider, se artikkel 2.1.5.

 

Folkeregistrering 

Ikke glem at volontører som skal oppholde seg i Norge sammenhengende i minst seks måneder i følge Folkeregisterloven må registrere seg i Folkeregistret innen åtte dager etter ankomst i Norge. Ved lengre opphold enn seks måneder må borgere utenfor Norden vise oppholdstillatelse. Registeringen gjøres ved utvalgte skattekontor.

 

Du finner detaljene om dette på Skatteetatens nettsider.

 

Les også om
Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner
Forsikring
EVS-informasjonspakke
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Praktisk håndbok for kvalitet i EVS
Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner
Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS