Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner


Volontører som er i Norge i mer enn 6 måneder er i prinsippet skattepliktige til Norge. Imidlertid har Finansdepartementet uttalt at dersom verdien av lommepenger og bidrag i form av kost og losji er moderat sammenlignet med ordinær lønn, skal det ikke utliknes skatt.Utgangspunktet for Europeisk volontørtjeneste er at volontørene ikke erstatter annen arbeidskraft, og dermed ikke ses på som ansatt.

 

Volontørene skal vanligvis ikke skattlegges

Varer tjenesten ut over 6 måneder er volontøren i prinsippet skattepliktig til Norge for hele oppholdet. Skattegrunnlaget er i så fall bidrag i form av lommepenger og verdien av kost og losji. Spørsmålet om beskatning av volontører har tidligere vært forelagt Finansdepartementet. Departementet har uttalt at dersom lommepenger og verdien av kost og losji holdes på et moderat nivå, og ikke kan anses som ordinær lønn basert på verdien av arbeidet eller arbeidstidens lengde, vil det ikke bli utliknet skatt av volontørens inntekt.

 

Hva hvis volontøren har annen inntekt i løpet av kalenderåret?

Husk at hvis volontøren i tillegg har ordinær arbeidsinntekt, kan det bli liknet skatt på hele beløpet - også verdien av kost/losji/lommepenger - dersom inntekten overskrider det årlige minstefradraget. Likningskontoret kan gi nærmere opplysninger.

 

Dersom volontøren betaler skatt i sitt hjemland, bør han/hun i god tid før oppholdet i Norge ha kontaktet skattemyndighetene i sitt hjemland, blant annet for å unngå dobbel beskatning. Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land, og det kan i henhold til disse avtalene gjelde særlige regler for skatteplikt til henholdsvis hjemlandet og Norge. Disse avtalene er ikke like.

 

Uansett om det forventes utliknet skatt eller ikke, er det viktig at volontøren snarest mulig etter ankomst registrerer seg ved det lokale likningskontoret og at vertsorganisasjonen er volontøren behjelpelig med dette.

 

Arbeidsgiveravgift

Finansdepartementet har uttalt at en vertsorganisasjon ikke skal betale arbeidsgiveravgift, forutsatt at volontørens lommepenger og verdien av kost og losji holdes på et moderat nivå, og ikke kan betraktes som arbeidsinntekt (se over).

 

Henvendelse om skattespørsmål og andre spørsmål om volontørers status i Norge kan rettes til seksjonssjef Erik Langbråten, 466 15 114.

Les også om
Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner
Forsikring
EVS-informasjonspakke
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Praktisk håndbok for kvalitet i EVS
Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner
Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS