Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Hvordan kontakte organisasjonene?


I databasen finnes tusenvis av organisasjoner du kan kontakte. Men akkurat hvordan bør du gjøre det? Vi gir deg oppskriften.Den oppgaven som krever mest tid for mange av volontørene er å finne en organisasjon som vil ta dem i mot. Noen volontører foretrekker å gjøre denne jobben selv, mens andre gjør det i samarbeid med senderorganisasjonen sin. Det er altså volontøren og senderen som selv kontakter og finner fram til en vertsorganisasjon.

Hovedregelen i arbeidet med å finne et vertsorganisasjon, er: Vær offensiv!

Organisasjonsdatabase
En engelskspråklig europeisk database inneholder alle godkjente EVS-organisasjner i Europa. Den heter The European database on EVS accredited organisasions og ligger på Europakommisjonens hjemmsider for Aktiv ungdom (Youth in Action).

Vær raskt ute!
Når dere finner fram til vertsorganisasjoner som ser lovende ut, må dere ta kontakt med en gang. Husk på at det er volontører over hele Europa som leter etter vertsorganisasjoner, og det er viktig å være tidlig ute.

Forberedelse av presentasjon
Volontøren må lage en presentasjon av seg selv, som består av i hvert fall følgende tre deler:


De to første punktene kan være et standardoppsett som kan sendes til en hvilken som helst vertsorganisasjon, mens det tredje bør relatere seg til hvert enkel organisasjon en henvender seg til. Husk på at potensielle vertsorganisasjoner liker å bli smigret – skriv noe om hva som ser så bra ut ved akkurat deres organisasjon; at du liker den måten de jobber på; at du har stor sans for deres overordnede mål, eller lignende. Dette må betraktes som en vanlig jobbsøknad – antagelig får organisasjonen mange søknader, og de skal ha lyst til å plukke ut akkurat denne søkeren.

På samme måte må senderorganisasjonen presentere seg:


Følg opp!
Ikke sitt og vent på svar – bruk telefon og følg opp etter et par dager!
Igjen: Husk at vertsorganisasjonen kan ha mottatt mange søknader. Dere må derfor ikke sitte og vente på å få et svar, men vær offensive: Ring opp etter et par dager, og hør hvordan det ligger an. Dette viser interesse og seriøsitet, og gir søknaden en stemme i tillegg. Har dere hatt en hyggelig samtale, kommer søknaden høyere opp i bunken.

Send flere søknader samtidig!
Det er ingen grunn til å søke en og en vertsorganisasjon av gangen. Hvis det er 3-5 organisasjoner som ser spennende ut, så gjør en henvendelse til alle samtidig. Da sparer du masse tid, samtidig som sjansene for å få napp øker.

Vurder nøye hvilke(t) land og hvilke arbeidsområder som er aktuelle!
Det er selvfølgelig i sin skjønneste orden å være ”kresen” med hensyn til land og innholdet i volontørtjenesten. Hvis det kun er ett land du ønsker seg til, så skal du stå på det. Men samtidig må du da være klar over at dette innskrenker mulighetene til å finne en vertsorganisasjon. Hvis du er åpen for flere land og mange forskjellige arbeidsoppgaver, vil selvfølgelig mulighetene øke betraktelig. Dette må volontøren finne ut av selv.

Ikke brenn alle broer
Ikke brenn noen broer med hensyn til alternative gjøremål mens du venter på volontørplass! Vi har hatt et par erfaringer med volontører som har latt være å søke seg skole-/studieplass eller melde seg opp til eksamen, fordi de regnet med at de skulle begynne i volontørtjenesten i løpet av kort tid. Når dette da har trukket ut, har de mistet et semester eller to. Det er viktig å unngå at volontøren kommer i denne situasjonen.

Generelt: Ikke fortvil!
Hvis dere nå skulle føle dere mismodige i forhold til å realisere et volontørprosjekt, så ikke fortvil: Erfaringen vår er at bortimot samtlige som følger rådene ovenfor, finner seg en vertsorganisasjon.(22.03.2017)

Les også om
Finnes det andre muligheter?


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS