Ofte stilte spørsmål - for ungdom

Hvor kan jeg reise? 

Du kan reise til alle land i EU og EUs naboland. 

 

Hvor lang er volontørtjenesten?

Et EVS-opphold varer i mellom 2 måneder og 12 måneder.  Kortere prosjekter er mulig for ungdommer med spesielle utfordringer og for gruppe-EVS med minst 10 volontører. 

 

Hvor mye må jeg betale?

Volontøren betaler ikke deltakeravgift. Du får kost og losji, reise, forsikring og lokaltransport dekket, i tillegg til litt lommepenger. Dersom reisen er dyrere enn den faste kilometersatsen tilsier må volontøren eller senderorganisasjonen dekke resten. 

 

Hva er en senderorganisasjon?

Senderorganisasjon er en organisasjon som skal være ditt kontaktpunkt i Norge når du er ute som volontør. Organisasjonen må være ikke-kommersiell, det betyr at organisasjonens formål ikke skal være å tjene penger. Senderorganisasjonen skal hjelpe deg i søknadsprosessen og holde kontakt med deg når du er ute. Eksempler på senderorganisasjoner er kommune, menighet, fotballag, videregående skole, folkehøgskole, kor, ungdomsklubb eller en speidergruppe. 

 

Når må jeg søke?

Først må du finne både en senderorganisasjon og en vertsorganisasjon. Det kan fort ta 3-6 måneder. Så blir vert- og senderorganisasjonene enig om hvem av dem som skal sende inn en søknad om prosjektstøtte og når.  Blir prosjektet godkjent kan du reise ut 3 måneder etter søknadsfristen. 

 

Det kan også skje at en organisasjon får innvilget et prosjekt uten at de har valgt volontør på forhånd, eller at volontøren har trukket seg. I slike tilfeller kan man få tilbud om å reise på kort varsel.

 

Hva slags karakterer må jeg ha for å kunne søke?

Det stilles ingen krav til verken karakterer, tidligere arbeidserfaring eller utdannelse. Du må derimot være godt motivert, tilpasningsdyktig og innstilt på å lære språket og å gjøre en god innsats hos vertsorganisasjonen. Erfaring fra organisasjonsarbeid eller annet frivillig arbeid er en fordel, men ikke noe krav. 

 

Hvor skal jeg bo?

Hvordan volontørene innlosjeres varierer fra organisasjon til organisasjon. Man kan bo hos en vertsfamilie, på hybel, sammen med andre volontører, og i visse tilfeller på stedet man jobber. Dette bestemmes som regel av vertsorganisasjonen, og skal være avklart før avreise.

Du må være forberedt på å dele rom med andre. Boutgiftene dekkes av vertsorganisasjonen.

 

Hvordan ordnes maten?

Dette varierer og må avtales i forkant. I en del tilfeller spiser du et eller flere måltider hos organisasjonen. I andre tilfeller ordner du alle måltider selv. Utgifter til kost (mat) dekkes av vertsorganisasjonen, så om du lager mat selv får du utbetalt ekstra penger til dette, i tillegg til lommepengene. 

 

Hvilke krav er det til språkkunnskaper?

Det stilles ingen krav om språkkunnskap. Du vil bli tilbudt språkkurs i vertslandet, og utgiftene til dette blir dekket. Det kan likevel være en fordel hvis man allerede er litt kjent med språket.  Å kunne engelsk vil være en fordel i begynnelsen, men det kan også være lettere å komme seg raskt inn i språket hvis man ikke bruker engelsk som hvilepute. 

 

Hvordan finner jeg en vertsorganisasjon?

Dette kan gjøres på to måter. Hvis senderorganisasjonen din har utenlandske samarbeidspartnere som fyller kravene til å være vertsorganisasjon og blir godkjent av sitt nasjonale kontor, kan de organisere et vertsprosjekt for deg. Hvis senderorganisasjonen din ikke har internasjonale kontakter, kan dere finne vertsorganisasjoner i The European database on EVS accredited organisations som inneholder nesten 5000 forskjellige organisasjoner. 

 

Kan jeg selv bestemme hva jeg skal jobbe med og hvor lenge jeg skal være borte?

Ja, det er opp til deg hvilke organisasjoner du velger å kontakte med din EVS-forespørsel, og du står fritt til å velge både land og type arbeid. Lengde på oppholdet avklarer du sammen med vertsorganisasjonen.

 

Kan flere reise til samme organisasjon?

Ja, til noen organisasjoner er det mulig å reise flere sammen, men du vil sannsynligvis lære mer hvis du reiser alene.  Kulturelt mangfold er høyt prioritert i Aktiv Ungdom-programmet, derfor prioriteres ikke prosjekter med flere volontører fra samme land. I tillegg er det svært mange vertsorganisasjoner som ikke ønsker flere volontører fra samme land.

 

Får jeg noen hjemreise i løpet av perioden? 

Nei, hjemreise i løpet av oppholdet dekkes ikke av oss. Dersom du ønsker å reise hjem for egen regning, kan du avtale dette med vertsorganisasjonen. 

 

Får jeg noe bevis på at jeg har fullført prosjektet?

Ja, det gjør du. Sammen med din kontaktperson i vertsorganisasjonen lager du et Youthpass. Youthpass er et deltakerbevis som beskriver aktivitetene man har vært med på og gir rom for refleksjon over det man har lært. Den skrives ut og signeres av kontaktpersonen i vertsorganisasjonen. Les mer om Youthpass under Generelle spørsmål. 

 

Får jeg rentefritak fra Lånekassen under et EVS-opphold?

 

Nei.

 

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS