Organisasjonene forteller

Her finner du eksempler på organisasjoner som jobber med Europeisk volontørtjenste, enten som senderorganisasjon, eller som vertsorganisasjon for ungdommer som vil arbeide som frivillige.

Frivillig arbeid i utlandet bidrar til inkludering av ungdommer

Hva har det å restaurere en gammel fiskebåt sammen med en 72 år gammel fisker i England og det å lage en eventyrlig nissesti for de lokale barna i Finlands snøfylte skoger til felles?

 

Begge er prosjekter spesielt tilrettelagt for ungdom som har forskjellige utfordringer gjennom programmet Europeisk volontørtjeneste (EVS) der ungdommer jobber frivillig for organisasjoner i Europa. Inkludering er en av hjørnesteinene i Erasmus+-programmet, og ekstra støtte gis til prosjekter som jobber med dette.  Les mer

Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon

Rimma og Eren, frivillige i Askvoll kommune

I 2016 har over 20 norske organisasjoner blitt godkjent som verts- og senderorganisasjon. Dette gir flere ungdommer muligheten til å reise ut som frivillig, og organisasjonene kan ta imot ungdom fra hele Europa.  Les mer

Volontører på folkehøgskoler

Flere folkehøgskoler har søkt om støtte til å ta imot volontører gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS). Enten volontørene er en ekstra ressurs i norskundervisningen eller bidrar til det sosiale, er både Sund og Peder Morset folkehøgskoler svært positive til volontørprogrammet. Les mer

Volontørteneste på Hardangerjakta Mathilde

Ti ungdommar har vore volontørar på Hardanger og Voss museum gjennom Europeisk volontørteneste (EVS) sidan 2010.

 

«Musea er ein type samfunnsinstitusjon som ikkje berre bør bidra til økt internasjonalt samarbeid, me må også vera opne institusjonar for ungdom som leiter etter sin veg i livet. Volontørordninga er ei god ordning i så måte,» seier Heidi Richardson, leiar for museumsavdelinga ved Hardanger Fartøyvernsenter.  Les mer

EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?

Barbara Harterink, lokalkontakt

«Ja, så absolutt!» Det mener Barbara Harterink i Hordaland fylkeskommune. Siden slutten av 2014 har hun tilbudt volontørplasser til ungdom med avbrutt skolegang. Og resultatene er oppsiktsvekkende gode. Les mer

Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har vært vertsorganisasjon for EVS-volontører i flere år, og kultursjef Espen Frøysland forteller engasjert om hvordan volontørene er med på å løfte ungdoms- og kulturtilbudet i den lille kystkommunen. Les mer

Stavne: Åtte år med volontører!

Stavne i Trondheim kommune har sendt og tatt imot volontører i åtte år. I rapporten "Stavne i verden" deler de sine erfaringer med Europeisk Volontørtjeneste og andre Aktiv Ungdom-prosjekter. Les et sammendrag og last ned rapporten her! Les mer

Film: Europeisk volontørtjeneste har gjort kommunen internasjonalt orientert

Bjørn Gunnar Ericson fra ungdomstjenesten i Steinkjer kommune forteller at bruken av EVS har gjort dem kjent lokalt som en aktør som jobber internasjonalt. "Vi er på forskudd i forhold til å være en del av et internasjonalt lokalsamfunn", sier han i dette intervjuet, som ble gjort under feiringen av 20 år med EVS. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS