Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?


Barbara Harterink, lokalkontakt«Ja, så absolutt!» Det mener Barbara Harterink i Hordaland fylkeskommune. Siden slutten av 2014 har hun tilbudt volontørplasser til ungdom med avbrutt skolegang. Og resultatene er oppsiktsvekkende gode. 

Hordaland fylkeskommune hadde vært senderorganisasjon for Europeisk volontørtjeneste (EVS) i mange år da ideen om å fokusere på ungdommer med utfordringer med skolegang tok form. Gjennom et samarbeid med Oppfølgingstjenesten i videregående skole blir ungdom som av ulike grunner ikke kommer seg gjennom videregående skole forespurt om de kan tenke seg å bo og arbeide frivillig i utlandet for en kortere periode.

 

De som var nysgjerrige på dette ble deretter satt i kontakt med Barbara Harterink, internasjonal rådgiver i Hordaland fylkeskommune. Midlene hadde fylkeskommunen allerede fått innvilget gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet, og et tett samarbeid med noen få utvalgte vertsorganisasjoner i Europa var allerede etablert.

 

«Denne gruppa har ikke tid til å vente» forklarer Barbara. «Når man opplever å ikke mestre å fullføre skolen, så er det veldig viktig å unngå lediggang, med alt det kan føre med seg av tilleggsproblematikk. Å forvente at ungdom med slike utfordringer skal gjøre jobben med å finne fram til vertsorganisasjon og prosjekt selv, for deretter å vente flere måneder på å få komme i gang, er rett og slett ikke realistisk.»

 

 

Slik bor volontørene på prosjektet i Portugal

 

Barbara legger vekt på viktigheten av å møte ungdommen der de er, og å se ressursene hos de unge på tross av at mange har store utfordringer. Hun mener EVS er egnet for mange flere unge enn man kanskje intuitivt ser for seg, og at det meste er mulig med god kommunikasjon, litt ekstra tilrettelegging, og god oppfølging både før og under prosjektet.

 

«En av våre deltakere hadde fire psykiske diagnoser. Andre har ulike typer atferdsvansker, motivasjonsproblemer og vanskeligheter med å fungere i samfunnet. Når disse ungdommene klarer å gjennomføre et EVS-opphold, så tror jeg det er få dette ikke kan passe for» forklarer Barbara. Hun legger vekt på at det er vanlig og naturlig å føle seg nervøs eller usikker i forkant av reisen, men at en grunnleggende motivasjon og ønske om å lykkes er en forutsetning. «Det er også mulig å gjennomføre et planleggingsbesøk sammen med en veileder fra Norge i forkant av reisen», forteller hun. «For mange kan en slik opplevelse være avgjørende både for å trygge ungdommen og forberede prosjektet».

 

I løpet av en to års periode har Hordaland Fylkeskommune sendt ut 21 ungdommer på korttids EVS-prosjekter. Resultatene av prosjektet blir evaluert både av vertsorganisasjonen og ungdommen selv, både kort tid etter hjemkomst, og etter ett år. Mange av ungdommene forteller at de etter fullført EVS har fått motivasjon til å fullføre skolen, andre at de ønsker å komme ut i jobb. «Å oppleve mestring er avgjørende for motivasjonen til å ta tak i eget liv og snu negative trender», mener Barbara. Og når vi ser slike resultater så er det liten tvil om at det er god samfunnsøkonomi i dette prosjektet.

 

Fra den greske øya Chios

 

Så hva er det egentlig som gjør det å jobbe frivillig i utlandet så effektfullt for de som deltar? Hvordan kan et utenlandsopphold som varer bare to måneder eller mindre bidra til å snu så totalt om på en persons innstilling til egne muligheter, ressurser og ønsker? «For mange av disse ungdommene betyr det utrolig mye å oppleve mestring», forklarer Barbara. «De reiser til et nytt sted der de ikke kan språket, og ikke kjenner noen. De får en helt ny hverdag med nye arbeidsoppgaver og rutiner, og de får være med å bidra ut i fra egne ressurser. Dette gir nye perspektiver, og økt bevissthet både på egen kompetanse, interesser og ønsker. I tillegg lever og jobber de tett på grupper som ofte har mye større utfordringer i det daglige enn dem selv».

 

Hennes erfaring er at disse ungdommene tar tak i livet sitt på en helt annen måte etter at prosjektet er avsluttet. De forstår at de har mulighet til å påvirke sin egen framtid, og er klare for å ta grep. I mange tilfeller betyr dette å fullføre skolegangen. «Selv i tilfeller der volontøren velger å avbryte prosjektet før tida ser vi en dyptgripende endring hos ungdommen», legger Barbara til.

 

I 2011 ble prosjektet «ITER» startet opp i Gøteborg, under «Enheten för nye insatser för unga i risikzon», og som en del av Gøteborgs Sosial- og ressursforvaltning. Prosjektet har blitt drevet etter liknende prinsipper, og erfaringene er sammenfallende. 82% av deltakerne, 18 av 22, har gått videre til jobb eller studier, 6 måneder etter fullført volontørtjeneste. I Gøteborg har de samarbeidet med oppsøkende ungdomstjeneste som når ut til utsatte grupper. I tillegg til at ungdommen responderer svært godt på opplegget, er deres erfaringer at dette krever mye mindre ekstrainnsats enn man skulle forvente sett i forhold til tradisjonelt arbeid rettet mot utsatt ungdom. Prosjektet er knyttet opp til institusjoner som uansett jobber med å hjelpe ungdom med utfordringer. Forskjellen er dermed kun på hvilken måte man hjelper dem, og ikke hvor mye innsats som legges inn. I tillegg til dette er det behov for stillingsressurser til å administrere søknad, rapporter, økonomi og samarbeid med vertsorganisasjoner. I prosjektet ITER har de tre stillinger til dette, mens Barbara i Hordaland har brukt ca. 60% av sin stilling til EVS-prosjektet. «Midlene, strukturene og mange av ressursene ligger allerede der», forklarer Barbara, og henviser til at det er svært lett å få innvilget søknader om EVS-prosjekter til ungdom med spesielle utfordringer, så sant disse ligger innenfor rammene til Aktiv Ungdom-programmet. Det er også mulig å få dekket utgifter til individuelle tilpasninger dersom det er behov for det, og denne potten har ingen øvre grense. «Det kreves sånn sett relativt lite ekstrainnsats å ta i bruk programmet, mye mindre enn man skulle tro», mener Barbara.

 

Les om Iters erfaringer i denne sluttrapporten:

 

Vedlegg

 

Synes du EVS for ungdom med utfordringer høres interessant ut? Kunne du tenke deg å vurdere dette for din organisasjon/institusjon? Ta kontakt med

Les også om
Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon
Frivillig arbeid i utlandet bidrar til inkludering av ungdommer
Volontørteneste på Hardangerjakta Mathilde
Film: Europeisk volontørtjeneste har gjort kommunen internasjonalt orientert
Stavne: Åtte år med volontører!
Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune
EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?
Volontører på folkehøgskoler


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS