Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune


Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har vært vertsorganisasjon for EVS-volontører i flere år, og kultursjef Espen Frøysland forteller engasjert om hvordan volontørene er med på å løfte ungdoms- og kulturtilbudet i den lille kystkommunen.- Bremanger en liten kommune uten videregående skole og med få innbyggere i alderen 20-30 år. Volontørene er med på å skape et miljø for disse ungdommene og får dem bl.a. med i frivillig arbeid. Mange i denne aldersgruppen tar ikke del i det ordinære arbeidslivet, og vi synes det er positivt at volontørene bidrar til å få dem mer aktivt med i lokalsamfunnet.

 

Kommunen har i dag fire volontører fra Spania, Portugal, Georgia og Armenia. Hovedoppgaven deres er å drifte en del av kommunens barne- og ungdomstilbud, samt å fronte fire ungdomsklubber.

 

- EVS-volontørene bringer med seg nye ideer, og vi får aktiviteter som er annerledes. Hver enkelt volontør stiller også med en uformell kompetanse, personlige egenskaper og interesser som igjen er med på å skape et variert aktivitetstilbud. Dette gjør volontørene gjennom å organisere egne prosjekter. Et år hadde vi for eksempel en volontør som arrangerte salsakurs, og en annen holdt pianokurs.

 

Volontørene lager et internasjonalt miljø i kommunen og bidrar på flere områder.

 

- Bremanger kommune har både flyktninger og arbeidsinnvandrere. Volontørene jobber tett med NAV og voksenopplæringen for å få til aktivitet i disse gruppene.

Frøysland forteller videre at de positive sidene ved å ha volontører er mange, men det finnes selvsagt også noen utfordringer når man kommer til et nytt land og en ny kultur for å jobbe som frivillig.

 

- Vi opplever at det er kulturforskjeller rundt kulturarbeidet. I Norge har vi en flat struktur, og dette er nytt for mange av volontørene. De er ikke vant til å kunne gå og prate direkte med for eksempel kultursjefen. Det er læring underveis både for kulturkontoret og for volontørene.

 

 

Vi har også tatt en prat med Viktoria Grigoryan, en av Bremangers volontører. Hun er 23 år og kommer fra Armenia. Hun kan fortelle oss at Armenia er veldig forskjellig fra Norge, men at volontørene ofte opplever mer kulturforskjeller innad i volontørgruppa enn i møte med det norske samfunnet.

 

- Vi er fire jenter fra fire forskjellige land som bor sammen. Vi er alle forskjellige og lærer fort at det finnes noen kulturelle ulikheter vi må forholde oss til. Men vi trives veldig godt her, og vi har blitt tatt godt imot av lokalsamfunnet.

 

Les mer om Viktoria her.

 

 

 

Les også om
Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon
Frivillig arbeid i utlandet bidrar til inkludering av ungdommer
Volontørteneste på Hardangerjakta Mathilde
Film: Europeisk volontørtjeneste har gjort kommunen internasjonalt orientert
Stavne: Åtte år med volontører!
Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune
EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?
Volontører på folkehøgskoler


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS