Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Å sende ut volontører


Gi ungdommene dere jobber med en mulighet til å lære og utvikle seg i et annet land.  Alle ikke-kommersielle organisasjoner kan bli senderorganisasjon.Tre parter
Et volontøraktivitet består av minimum tre parter: volontøren (ungdommen), vertsorganisasjonen og senderorganisasjonen. Sender- og vertsorganisasjonene blir enige om hvem som skal søke om finansiering av aktiviteten. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er navnet på det det nasjonale kontoret i Norge. Volontøren skal være med på planleggingen av hans/hennes opphold i vertsorganisasjonen.

Hvem kan være senderorganisasjon?
En senderorganisasjon kan være en hvilken som helst ikke-kommmersiell organisasjon eller offentlig instans. Dette inkluderer frivillige og humanitære organisasjoner og offentlige instanser av alle slag, f.eks. teatergruppe, idrettslag, kor, korps, menighet, kommune, fritidsklubb, NAV og skoler. For å bli senderorganisasjon må man sende inn godkjenningsskjema til Bufdir. Godkjenning av senderorganisasjoner skjer fortløpende og har ingen søknadsfrist.

Lenke til godkjenningsskjema

Anledning til internasjonalt samarbeid
Volontørtjeneste gir mulighet for samarbeid med organisasjoner og nettverk i andre europeiske land. Kontakten kan gi inspirasjon i eget arbeid og egen organisasjon.

Enestående mulighet for ungdom
Ved å være senderorganisasjon gir dere ungdom mulighet til å få verdifull utenlandserfaring. Volontørene får språkkunnskaper, arbeidserfaring og nyttige kunnskaper om en annen kultur, i tillegg til personlig utvikling og økt selvstendighet.

Gjør nytte av volontørens erfaringer
Det er fullt mulig for en organisasjon å sende ut en volontør til en vertsorganisasjon med hensikt å bruke den kunnskap og erfaring volontøren har skaffet seg, til å sette igang lignende prosjekter når volontøren har kommet hjem. Det er viktig å gjøre avtaler om forventninger vedrørende oppfølging før prosjektet starter.

Utgifter dekkes
Det er ingen utgifter knyttet til å være senderorganisasjon. Sender- og vertsorganisasjonene blir enige om dekning av kostnader knyttet til senderoppgavene.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS