Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Hvordan starte et vertsprosjekt?


For å bli vert for en volontør må dere fylle ut et skjema som beskriver organisasjonen deres og de oppgaver dere ønsker at volontøren skal gjøre.Vertsorganisasjon må godkjennes nasjonalt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). En organisasjon som ønsker å ta imot en volontør, må søke om godkjenning. Godkjenningen skjer fortløpende.

Søknadens innhold
Søknaden skal beskrive vertsorganisasjonens virksomhet, motivasjonen for å ta i mot internasjonale volontører, lokalsamfunnets karakter og ikke minst skal den skissere mulige oppgaver for volontøren.

Saksgang
For å godkjennes som ny vert eller få oppdatert en eksisterende godkjenning vil saksgangen bli som følger:
1. Søkeren fyller ut skjemaet Godkjenning av EVS-partner og sender et signert skjema til:
Bufdir, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo.

HUSK AT SKJEMAET MÅ FYLLES UT PÅ ENGELSK!
Samtidig sendes samme skjema elektronisk på e-post til einar.rafn.gudbrandsson(a)bufdir.no.  Vennligst send elektroniske versjonen på Microsoft Word-format.

2. Nasjonalt kontor gjennomgår søknaden og ber om nødvendig om utfyllende opplysninger eller endringer i søknaden.
3. Når den skriftlige søknaden er tilfredsstillende, vil det gjennomføres et besøk i organisasjonen eller et telefonintervju med de ansvarlige.
4. Søknaden godkjennes eller avslås på grunnlag av den skriftlige søknaden og intervjuet. Alle organisasjoner som godkjennes, legges inn i en felles europeisk database.
5. Partnersøkprosessen kan starte. Interesserte volontører kontakter organisasjonen, eller organisasjonen kontakter volontører i eget nettverk.

Søknadsfrister for finaniseringssøknad
Når dere har funnet en volontør og sender en søknad om økonomisk støtte for denne volontøren, gjelder fristene for Aktiv ungdom.(15.12.2011)

This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS