Youthpass

Youthpass - anerkjennelse av ikke-formell læring

Alle som deltar på gruppeutveksling, ungdomsinitiativ, europeisk volontørtjeneste og opplæring av ungdomsarbeidere kan få et Youthpass når prosjektet er ferdig.

 

Youthpass er et deltakerbevis som beskriver aktivitetene man har vært med på og gir rom for refleksjon over det man har lært. Youthpass gir ungdom et bevis på at de ved å delta i internasjonale aktiviteter har fått kompetanse som er verdifull både for dem selv og for samfunnet.

 

Formålet med Youthpass er å styrke anerkjennelsen av den læringen som foregår utenfor det formelle skolesystemet, for eksempel i en utveksling. Å få dokumentert denne erfaringen kan være nyttig når man skal søke jobb og i mange andre sammenhenger.

 

Den som er ansvarlig for Aktiv Ungdom-prosjektet, skal også lage Youthpass til deltakerne. Youthpassene redigeres enkelt på www.youthpass.eu. Prosjektleder legger inn prosjektnummer, innholdet i prosjektet og navn på alle som var med, før bevisene skrives ut og undertegnes.

 

Et Youthpass går inn på hvilke nøkkelkompetanser som deltakere i prosjekter tilegner seg:

 

• Kommunikasjon med andre
• Språklige ferdigheter
• Tekniske ferdigheter (bruka av elektroniske medier)
• Åpenhet for å lære, organisering av egen læring
• Sosial kompetanse
• Initiativ
• Kulturell kompetanse

 

Disse elementene er viktige i unge menneskers personlige utvikling, i deres mulighet for å hevde seg i arbeidslivet og i deres engasjement som aktive samfunnsborgere. Gjennom å evaluere egen innsats i forhold til disse begrepene, vil ungdom bli seg bevisst den læringen de har oppnådd og dermed kunne gjøre seg nytte av denne på en bedre måte.

 

Her kan du laste ned informasjonsark på engelsk om Youthpass for ungdommer og ungdomsarbeidere.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS