Youthpass

Youthpass informasjonsark

Her kan du laste ned informasjonsark på engelsk om Youthpass, en for ungdommer og en for ungdomsarbeidere. Disse to-sidige informasjonsarkene gir en enkel og informativ forklaring på hva Youthpass er, hvorfor det er et veldig nyttige lærings- og evalueringsverktøy, og hvordan det kan benyttes som del av et Aktiv Ungdom-prosjekt.

Vedlegg
Youthpass for Youth

 

Vedlegg
Youthpass for Youth Workers
Les mer

Youthpass - anerkjennelse av ikke-formell læring

Alle som deltar på gruppeutveksling, ungdomsinitiativ, europeisk volontørtjeneste og opplæring av ungdomsarbeidere har rett til å få et Youthpass når prosjektet er ferdig. Les mer (09.06.2016)

Youthpass og nøkkelkompetanse

Aktiv Ungdom er et program hvor ikke-formell læring er et viktig element. Gjennom å planlegge og gjennomføre prosjekter får unge mennesker viktig kompetanse. For lettere å beskrive hva man faktisk kan lære i aktivitetene, har man satt opp 7 hovedpunkter eller nøkkelkompetanser.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS