Aktuelt 12. apr 2019

24 prosjekter får støtte i årets første søknadsrunde

Listen over prosjekter som har fått støtte etter årets første søknadsrunde er nå klar. Vi fikk inn 62 søknader fra 43 organisasjoner. Av disse har 24 prosjekter blitt innvilget. Det er en innvilgningsprosent på nesten 40%.

Totalt har ca 9,3 millioner kroner blitt fordelt til ungdomsprosjekter over hele landet. Gruppeutveksling står for nesten halvparten av denne potten.

Se liten over alle prosjekter som fikk støtte her.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte

Narviksenteret har fått ca 133.000 kroner til en gruppeutveksling i Serbia med 30 ungdommer fra med Norge, Frankrike, Slovakia og Serbia. Tema er flyktninger og migrasjon.

Jeunesses Musicales Norway har fått i overkant av 410.000 kroner til et fire-dagers seminar for i Oslo for 50 ungdomsarbeidere som jobber med musikkcamp for jenter, transpersoner og andre kjønnsidentiteter. På dette seminaret skal de utvikle og dele metoder.

Medvirkningsagentene har fått i overkant av 1,4 millioner kroner til et strategisk partnerskap organisasjoner fra Polen, Portugal, Litauen og Slovenia. I dette prosjektet skal de samle organisasjoner fra land som har ulik tilnærming til ungdomsarbeid for å utvikle og prøve nye metoder, særlig bruk av ungdomsfokusert tjenestedesign.

Sarpsborg kommune har fått nesten 110.000 kroner til et ungdomspolitisk møte i sommer. I løpet av tre dager skal ungdommer fra hele landet samles for å diskutere allianser og media. I løpet av konferansen skal ungdommene utarbeide kronikk og debattinnlegg om temaet, og delta i paneldebatt med beslutningstakere.

 

Neste søknadsfrist er 30. april klokken 12.00 (på dagtid).

Tall for hver støtteordning

 • Gruppeutveksling: Av 35 søknader ble 15 innvilget (43 %)
 • Opplæring for ungdomsarbeidere: Av 15 søknader ble 5 innvilget (33%)
 • Gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere i samme prosjekt: 1 søknad, ingen innvilget
 • Strategiske partnerskap: Av 5 søknader ble 2 innvilget (40%)
 • Ungdomsinitiativ: 1 søknad, ingen innvilget
 • Ungdomspolitiske møte: Av 5 søknader ble 2 innvilget (40 %)

Fylkesfordeling

Søknadene kom fra 43 organisasjoner i 15 av 18 fylker, og av de 15 fylkene får 11 midler.

 

Innvilgede prosjekt per fylke:

 • Akershus: 2 av 3
 • Aust-Agder: 0 av 1
 • Buskerud: 3 av 10
 • Hedmark: 1 av 1
 • Hordaland: 1 av 5
 • Møre og Romsdal: 1 av 2
 • Nordland: 3 av 7
 • Oppland: 2 av 6
 • Oslo: 5 av 13
 • Rogaland: 0 av 1
 • Sogn og Fjordane: 2 av 3
 • Trøndelag: 0 av 1
 • Vest-Agder: 0 av 1
 • Vestfold: 3 av 6
 • Østfold: 1 av 2
  Det kom ingen søknader fra Finnmark, Troms og Telemark.

Innvilgede midler i hvert fylke

Oslo og Vestfold får mest i støtte. Her er hele listen sortert i synkende rekkefølge.

 • Oslo: € 300 858
 • Vestfold: € 199 829
 • Buskerud: € 98 772
 • Akershus: € 94 420
 • Nordland: € 90 650
 • Sogn og Fjordane: € 43 675
 • Hedmark: € 42 799
 • Oppland: € 35 717
 • Hordaland: € 28 107
 • Møre og Romsdal: € 27 615
 • Østfold: € 11 410