Bli en kvalitetsambassadør

En ny håndbok og en app skal bidra til å heve kvaliteten på læringsprosessen i internasjonale ungdomsprosjekter. På et tre-dagers kurs i Belgia fra 17. til 21. mai kan du lære mer om disse to verktøyene. Deretter kan du være med på å gjøre verktøyene bedre kjent blant andre ungdomsarbeidere. Søknadsfristen er 9. mars.

Tid

17. mai — 21. mai 2020

Sted

Oostende, Belgia

Søknadsfrist

09. mars 2020

De to kvalitetsverktøyene

Q-app: Dette er et verktøy for å evaluere internasjonalt ungdomsarbeid. Du får også tips og inspirasjon til hvordan læringsprosessen i internasjonale prosjekter kan bli enda bedre. Les mer her (ekstern lenke).

Håndbok: Dette er en publikasjon som går igjennom indikatorer og prinsipper for kvalitet i prosjekter hvor ungdommer drar for en kortere eller lengre perioder over landegrenser for å delta i formell eller ikke-formell læring. Les mer her (ekstern lenke).

Verktøyene er lansert av European Platform on Learning Mobility (EPLM).

Deltakerprofil

Kontaktseminaret er for ungdomsarbeidere og prosjektledere.

Deltakeravgift

De som får plass på kurset får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr per person. Deltakerne må selv bestille og betale for reisen og får utleggene refundert etter kurset.

Søknadsskjema

Les hele utlysningen og søk om å delta på Salto.