Cherry on the cake

En gruppeutveksling kan være en unik opplevelse for ungdommene som deltar. På dette kurset du lære mer om hvordan en gruppeutveksling kan være høydepunktet ("cherry on the cake") i et langsiktig arbeid med ungdommer. Søknadfrist er 15. september.

Tid

10. november — 14. november 2019

Sted

Tirana, Albania

Søknadsfrist

15. september 2019

På kurset vil du lære mer om hvordan du kan involvere ungdommer i alle faser av en gruppeutveksling, hvordan dette kan bidra til motivasjon i langsiktig arbeid med ungdommer og hvordan skreddersy utvekslingen til ungdommenes behov. Du vil også lære mer om lederens rolle i en gruppeutveksling og hvordan du kan støtte læringsprosessen. Du vil også lære mer om digitale verktøy til bruk i forskjellige faser av en gruppeutveksling.

Kurset er for de som allerede har gjennomført minst en gruppeutveksling og vil organisere flere i fremtiden.

Deltakeravgift

De som får plass på kurset får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Deltakeren må selv bestille og betale for reisen og får utleggene refundert etter kurset.

Søknadsskjema

Les mer og søk om å delta.