Kurs om ungdomsdeltakelse

Tema for kurset "Your Voice - Your Choice" er ungdomsdeltakelse og hvordan ungdomsarbeidere kan bidra til dette. Kurset finner sted på Utøya fra 3. til 8. mai. Søknadsfrist er 20. mars.

Tid

03. mai — 08. mai 2020

Sted

Utøya

Søknadsfrist

20. mars 2020

I løpet at kurset vil du lære mer om ungdomsdeltakelse og hvilke rolle det har i demokratiet og i politikkutforming. Du vil bli kjent med metoder og aktiviteter som kan støtte opp om ungdomsdeltakelse i lokalmiljøet og bidra til kritisk tenkning blant unge. Andre spørsmål som vil bli tatt opp er hvordan vi skaper et miljø for ungdomsdeltakelse, hvilken rolle ikke-formell læring kan ha og hva som hindrer ungdommer i å delta. I tillegg skal deltakerne dele god praksis og nye ideer innenfor lokalt ungdomsarbeid.

Kurset vil foregå på engelsk.

Deltakerprofil

Kurset er for ungdomsarbeidere og ledere av ungdomsorganisasjoner. Du må være over 18 år og beherske engelsk.

Deltakeravgift

De som får plass på kurset får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr per person. Du må selv bestille og betale for reisen. Du vil få utleggene refundert etter kurset.

Søknadsskjema

Les hele utlysningen og søk om å delta på Salto.