Konferanse om lokaldemokrati og ungdomsdeltakelse

Hvordan kan kommuner og fylker lage gode strukturer for å involvere ungdommer i beslutningstaking? Lær mer om dette når en ny nettressurs lanseres på en konferanse i Portugal fra 26. til 29. mai. Søknadsfrist er 10. mars.

Tid

26. mai — 29. mai 2020

Sted

Portimáo, Portugal

Søknadsfrist

10. mars 2020

Bakgrunn

«Democracy Reloading» er et langvarig samarbeidsprosjekt mellom flere nasjonale kontorer for Erasmus+. Et resultat av dette samarbeidet er en nettbasert ressurs som skal styrke lokaldemokrati over hele Europa. Ressursen identifiserer de ferdigheter, kompetanse, verdier og strukturer som trengs for å styrke ungdoms deltakelse i beslutningstaking på lokalt og regionalt nivå. Nettressursen inneholder verktøy for egenvurdering, teori, eksempler, tips og ressurser.

Deltakerprofil

Deltakerne vil blir prioritert i følgende rekkefølge:

  1. Ansatte i kommuner og regioner som jobber med politikkutforming på ungdomsfeltet
  2. Ungdomsarbeidere som jobber med ungdomsdeltakelse i beslutningsstrukturer på kommunalt nivå
  3. Trainere og konsulenter som jobber med ungdomsdeltakelse i politikkutforming

Representanter fra EU-kommisjonen, Europarådet og andre relevante organisasjoner er også invitert.

Deltakeravgift

Dersom du får plass på kurset får du dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Du må selv bestille og betale for reisen. Du vil få utleggene refundert etter kurset.

Søknadsskjema

Les hele utlysningen og søk om å delta på Salto.