Ta med ungdommer til kontaktseminar på Utøya!

Har dere lyst å gi ungdommer mulighet til å være med i et internasjonalt prosjekt, men så mangler dere samarbeidspartnere? Da bør dere søke på dette kontaktseminaret på Utøya. En ungdomsarbeider og to ungdommer deltar på seminaret sammen.

Tid

30. mai — 04. juni 2022

Sted

Utøya, Norge

Søknadsfrist

27. april 2022

Når dere skal lage et internasjonalt Erasmus+-prosjekt for ungdommer er det lurt at dere kjenner partnerne godt og er trygge på at dere vil det samme med prosjektet. Dere bør også legge til rette for at ungdommene er med på alle beslutningene, slik at det blir deres prosjekt, – helt fra begynnelsen. Vi vet at dette kan være litt vanskelig å få til i praksis. Derfor arrangerer vi dette kontaktseminaret, hvor dere får møte og bli godt kjent med andre ungdommer og ungdomsarbeidere før dere starter på et prosjekt sammen. 

Dette er en sjelden sjanse til å oppdage hva slags ungdomsarbeid som foregår på ulike steder rundt i Europa, sjekke ut hva dere har til felles og hvor dere er forskjellige, og ikke minst finne ut om det er noen som har veldig lyst å samarbeide med akkurat dere.  

I løpet av en kort uke på seminar skal vi altså utvikle vennskap og partnerskap på tvers av landegrenser. Både ungdommene og ungdomsarbeiderne får utfordre seg selv gjennom ulike bli-kjent-aktiviteter, leker, gruppearbeid, presentasjoner og refleksjoner.  

Målet i andre enden er et prosjekt, og at ungdommene selv skal planlegge og gjennomføre prosjektet. Det er spesielt prosjekttypene Gruppeutveksling og Ungdomsstyrte prosjekter som er relevante i denne sammenhengen. Dette er med andre ord et seminar som både kan bidra til å utfordre og utvikle ungdommene, men også videreutvikle ungdomsarbeidet dere driver. 

Programmet blir tilpasset både ungdommer og ungdomsarbeidere. Noen ganger er alle samlet, andre ganger jobber vi i mindre grupper. Noen aktiviteter er bare for ungdommene, og da gjør ungdomsarbeiderne sine egne greier. 

En forutsetning for delta er at dere er motiverte til å bli kjent med de andre deltakerne og har som ambisjon å delta i et internasjonalt prosjekt det neste året.Vi håper selvsagt at alle deltakerne reiser hjem med en eller flere nye partnere og en framdriftsplan for et fremtidig Erasmus+ prosjekt. Det krever en viss egeninnsats av alle i teamet, og at dere kommer til Utøya med et åpent sinn og en god dose nysgjerrighet på de andre deltakerne.  

Målgruppe 

Dere deltar på seminaret som en samlet gruppe fra en organisasjon eller kommune. Hver gruppe skal bestå av en ungdomsarbeider og to ungdommer mellom 16 og 18 år. Alle tre må kunne forstå og snakke engelsk godt nok til å kunne jobbe sammen med andre som har engelsk som fremmedspråk.  

Hvis det er gode grunner for det, kan vi godta grupper med to ungdomsarbeidere + to ungdommer, eller en ungdomsarbeider + en ungdom. 

Ungdomsarbeideren må være over 18 år og er ansvarlig for de mindreårige i reisefølget. Mindreårige må ha godkjennelse fra foresatte. 

Om Utøya 

Kontaktseminaret blir holdt på Utøya, hvor vi både skal bo og jobbe sammen. Dere får også være med på en guidet omvisning for å lære om terrorangrepet i 2011, og hvordan Utøya siden har blitt et sted for å lære om demokrati og medvirkning. Et besøk på Utøya kan bringe frem ulike reaksjoner og følelser, og dette tar vi høyde for. Kanskje kan det også bidra til at dere blir mer bevisste både på egne verdier og verdigrunnlaget til organisasjonen deres? 

Påmelding 

Ta kontakt med Gry Nesse for påmelding.

Deltakeravgift 

Det eneste dere betaler er en egenandel på 500 kroner per deltaker. Seminarutgifter, materiale, reise, opphold og måltider er inkludert.