Tre kollegaer står sammen og fester fargerike postit-lapper på et vindu.

Kurs om ikke-formell læring

Lær mer om hvilket potensiale og kraft ikke-formell læring har i ungdomsarbeid. Du vil også lære mer om hvordan du kan planlegge enda bedre aktiviteter for ungdommer. Søknadsfristen er 13. mars 2022.

Tid

24. mai — 29. mai 2022

Sted

Bonn, Tyskland

Søknadsfrist

13. mars 2022

Formål med kurset

  • få deltakerne til å reflektere på kraften i ikke-formell læring
  • forstå hvordan ikke-formell læring fungerer ulikt i de forskjellige europeiske landene
  • diskutere EUs strategi for ikke-formell læring
  • forstå hvordan formell, uformell og ikke-formell læring komplementerer hverandre
  • evaluere vår egen ungdomsarbeidspraksis

Ikke-formell læring

Ikke-formell læring er organisert læring som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet. Det er en intensjon om å lære, men man bruker gjerne andre metoder enn på skolen. Aktiviteter som er baser på ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltakelse og er nært knyttet opp til deltakerens egne ønsker og interesser.

Praktisk informasjon

  • Allerede seks uker før kurset begynner vil deltakerne bli invitert til å reflektere over ikke-formell læring i sitt eget land, og delta diskusjoner med de andre deltakerne via en Facebook-gruppe.
  • Deltakerne må kunne vise til et koronasertifikat (EUDCC), og arrangøren vil sørge for at nødvendige smittevernshensyn vil bli tatt. Det vil likevel være et forbehold om at kurset kan bli avlyst dersom smittesituasjonen i verden skulle forverre seg.

Deltakeravgift

Det eneste du betaler er en egenandel på 500 kroner. Kurs, reise, opphold og de fleste måltider er inkludert. Du må selv bestille og betale for reisen og få utleggene refundert etter kurset.

Påmelding

Les mer og meld deg på her (ekstern lenke)

Tilbakemelding fra tidligere deltaker

«Jeg deltok på «The Power of Non-formal Education» i Kroatia, januar 2014. Det var sterkt medvirkende til at jeg bestemte meg for å forsøke å jobbe med ikke-formell læring selv. Jeg pleier å fortelle folk at jeg lærte mer om demokratisk deltakelse og medvirkning under disse 4 dagene enn årevis av studier innen internasjonale relasjoner. Hele konseptet med kurset stimulerer deg til å konfrontere deg selv vedrørende dine verdier og praksis – på høyst utspekulert vis. En meget sterk og inspirerende opplevelse.»

Joakim Arnøy, Narviksenteret