Lansering av Erasmus+ 2021-2027

Bli med på lanseringskonferanse for nytt Erasmus+-program den 24. mars fra 10.00 til 11.30.

Tid

24. mars — 24. mars 2021

Sted

Online

Søknadsfrist

23. februar 2021

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Med et budsjett på hele 265 milliarder kroner for perioden 2021-2027, skal det bidra til å skape et mer inkluderende, mer digitalt og et grønnere Europa.

Program

Sentrale tema under lanseringskonferansen for ny programperiode vil være:

  • Slik blir det – presentasjon av Erasmus+ 2021-2027
  • Slik lykkes du – resultater så langt og hvordan lykkes enda bedre
  • Slik hjelper vi deg – hva tilbys av veiledning og hvor finner du mer informasjon

Et mer detaljert program vil bli lagt ut på denne siden nærmere konferansen.

Målgruppe

Konferansen er for deg som jobber med internasjonalt samarbeid på alle nivåer innen utdanning, opplæring, sport og ungdomssektoren.

Tid:

24. mar. 2021 10:00 – 11:30

Arrangører

Arrangører er Diku, nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), nasjonalt kontor for ungdomsdelen.

Praktisk informasjon

Påmelding

Påmeldingsfrist er tirsdag 23. mars kl 12.00

Arrangementet blir strømmet og opptak av konferansen blir lagt ut på denne siden i etterkant.