Bilde: Wes Hicks

Nettbasert kurs om internasjonalt ungdomsarbeid

Ungdomsarbeidere må ha en rekke ferdigheter for å forberede, gjennomføre og evaluere internasjonale prosjekter med ungdommer, og for at prosjektet skal være så lærerikt som mulig. Dette kan du lære mer om på et nettbasert kurs.

Tid

Sted

Søknadsfrist

03. juni 2020

En nylig utviklet modell fokuserer fire dimensjoner: holdninger, kunnskap, ferdigheter og atferd. På dette nettbaserte kurset vil du lære mer om denne modellen. Du vil også bli kjent med verktøy for selvevaluering og lære måter du kan videreutvikle deg selv på.

Kurset er delt opp i fem moduler. Modulene består av film og tekst, og det tar fra 1 til 4 timer å fullføre hver modul. Du gjennomfører kurset i ditt eget tempo.

Les mer og søk om å delta her (ekstern lenke).

På utlysningen i Salto er det oppgitt startdatoer og søknadfrist, du kan se bort i fra disse. Du kan begynne allerede i dag!