Bli med på nordisk temaseminar på Island

Har du fått støtte av oss til et prosjekt som pågår nå eller som starter opp veldig snart? Da bør du bli med på dette seminaret på Island fra 23.-26. februar! Tema for årets seminar er involvering. Søknadsfristen er 15. november.

Tid

23. februar — 26. februar 2019

Sted

Keflavik, Island

Søknadsfrist

15. november 2019

Erasmus+: Aktiv Ungdom inviterer representanter fra pågående prosjekter til nordisk temaseminar.

Om temaet

Involvering av ungdommer er en prioritet i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet og i den europeiske ungdomsstrategien. På seminaret på Island vil støttemottakere og ansatte fra Erasmus+ i de nordiske landene møtes for å se på hvordan EUs mål om ungdoms deltakelse og involvering er relevant for deres ungdomsprosjekter og ungdomsarbeid. Dere vil også se på involvering i videre forstand, for eksempel hvordan man involverer partnere og lokalsamfunnet.

Formål med seminaret

På kurset vil du få lære mer om hvordan man involverer ungdommer i Norden og reflektere over hvem man involverer og hvorfor. Du vil også lære nye metoder og dele erfaringer, samt bli utfordret til å reflektere over egen praksis.

Eksterne foredragsholdere vil belyse dette temaet, og noen av de som har fått støtte til prosjekter fra Erasmus+: Aktiv Ungdom vil dele erfaringer og fortelle mer om hvordan de jobber med involvering. Det vil bli en blanding av interaktive workshops, prosjektpresentasjoner og deling av praktiske verktøy.

Deltakerprofil

Seminaret er for de som gjennomfører et prosjekt med støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom på seminartidspunktet (selve aktiviteten/ mobiliteten kan være gjennomført, men prosjektet kan ikke være avsluttet). Det er uavhengig av prosjekttype (gruppeutveksling, ungdomspolitisk møte, frivillig arbeid, strategisk partnerskap).

Du kan søke om å delta dersom:

  • du er over 18 år
  • har en relevant rolle i prosjektet
  • er interessert i å utvikle din egen kompetanse
  • støtter ungdoms engasjement og involvering
  • gjennomfører et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt på seminartidspunktet (det vil si 23.-26 februar 2020)
  • kan kommunisere på engelsk

Deltakeravgift

De som får plass på seminaret får dekket reise-, opphold-, og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Du må selv bestille og betale for reisen og få utleggene refundert etter seminaret.

Søknadsskjema

Les mer og søk om å delta her. (ekstern lenke)