Bli bedre på å støtte ungdoms læring

På dette kurset vil du lære mer om hvordan du som ungdomsarbeider kan jobbe med ungdommer en-til-en for å støtte utvikling og læring. Kurset finner sted fra 5. til 11.oktober i Brussel. Søknadsfristen er 9. juni.

Tid

05. oktober — 11. oktober 2020

Sted

Brussel, Belgia

Søknadsfrist

09. juni 2020

Tema som blir tatt opp på kurset:

  • Hva betyr det å støtte læringsprosessen en-til-en?
  • Forskjellige måter å støtte ungdommers læring
  • Hvordan støtte refleksjon?
  • Hvordan kan individuell og gruppelæring utfylle hverandre?
  • Erfaringsdeling
  • Ulike tilnærminger, som mentoring, coaching og læring

Kurset er for de som har minst ett år erfaring med å jobbe med ungdommer.

Du vil få individuell oppfølging av en trainer før og etter kurset (gjennom Skype).

Deltakeravgift

Dersom du får plass på kurset får du dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Du må selv bestille og betale for reisen. Du vil få utleggene refundert etter kurset.

Søknadsskjema

Les hele utlysningen og søk om å delta på Salto.