Studietur om ungdomsarbeid i Portugal og Norge

Er du ansatt for å jobbe med ungdom i en østlandskommune? Vi leter etter 6 norske deltakere til en gjensidig studietur mellom Norge og Portugal. Målet er å dele innovativ og god praksis innenfor kommunalt ungdomsarbeid, med spesielt fokus på ungdomsmedvirkning. Søknadsfrist 20. september.

Tid

21. oktober — 25. oktober 2019

Sted

Portugal

Søknadsfrist

20. september 2019

Det blir først en studietur til Portugal fra 21. til 25. oktober. Deretter blir det studietur til det sentrale østlandsområdet i mars 2020. Det er forventet at deltakerne deltar på begge studieturene.

Studieturen er for 6 ungdomsarbeidere fra Portugal og 6 ungdomsarbeidere fra Norge. I tillegg blir ansatte fra de to nasjonale kontorene med.

Fordi studieturen i Norge vil bli lagt til sentrale deler av Østlandet ønsker vi primært å rekruttere deltakere fra denne deler av landet. Det vil også være mulig å komme med forslag til steder vi kan besøke i løpet av studieturen i Norge. Ta kontakt med oss dersom du har du noe relevant fra din kommune som du vil vise frem! 

Formål

 • Lære om ungdom og medvirkning i begge land
 • Lære om ungdomsarbeid og demokratisk deltakelse blant unge
 • Lære konkrete verktøy for å jobbe med ungdommer på lokalt nivå
 • Nettverke med andre som jobber med det samme
 • Utforske muligheten for samarbeidsprosjekter, særlig innen Erasmus+: Aktiv Ungdom

 

Program 

Ankomstdag er mandag 21. oktober og avreisedag er fredag 25. oktober. I løpet av studieturen skal deltakerne besøke fem byer/ kommuner. Turen går til Braga og Porto, som er Portugals andre og tredje største by. I tillegg skal dere også besøke mindre steder utenfor disse byene (Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira og Guimaraes, med forbehold om endringer).

Deltakerprofil

Studieturen er for ungdomsarbeidere som er ansatt i kommunen og som jobber direkte med ungdommer.

Deltakeravgift

De som får plass på studieturen får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Deltakeren må selv bestille og betale for reisen og får utleggene refundert etter studieturen.

Søknadsskjema

Meld deg på ved å sende følgende informasjon til oss:

 • Navn
 • Telefon
 • E-post
 • Kommune
 • Stilling
 • Arbeidsoppgaver i tilknytning til kommunalt ungdomsarbeid
 • Evt. tidligere erfaring med internasjonalt ungdomsarbeid
 • Har du forslag til prosjekter/ tiltak fra din kommune som vi kunne besøkt i løpet av studieturen i Norge?

Bakgrunn for studieturene

De nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ i Norge og Portugal er begge med i «Europe Goes Local», som er et langsiktig pg strategisk samarbeid blant nasjonale kontorer for Erasmus+. Formålet er å støtte lokal ungdomsarbeid og få flere kommuner til å benytte seg mer strategisk av mulighetene som Erasmus+-programmet byr på. En rekke norske kommune har vært med i en nasjonal ressursgruppe siden starten av dette prosjektet. De som har deltatt så langt har lært om ungdomsarbeid i andre land, erfaringsutveksling og møtt nye partnere. Dette samarbeidet har ført til en rekke andre prosjekter, blant annet en studietur som ble organisert i lag med Mandal kommune om ungdoms medvirkning. Det var også i rammen av Europe Goes Local at ideen om de to studieturene oppstod.