To unge jenter sitter sammen på gulvet og ler

Skap en ungdomsvennlig kommune

Jobber du med ungdom i kommunen din, eller tar du beslutninger som påvirker ungdommer lokalt? Bli med på kurs i ungdomsmedvirkning og bli enda bedre på å inkludere unges perspektiver. Kurset finner sted i Braga fra 4. til 9. juli. Søknadsfrist er 18. mai.

Tid

04. juli — 09. juli 2022

Sted

Nord-Portugal

Søknadsfrist

18. mai 2022

Bakgrunn

«Democracy Reloading» er et langvarig samarbeidsprosjekt innen Erasmus+. Et resultat av dette samarbeidet er en nettbasert ressurs som skal styrke lokaldemokrati over hele Europa. Ressursen identifiserer hvilke ferdigheter, kompetanse, verdier og strukturer som må være på plass for å styrke ungdoms deltakelse i beslutningstaking på lokalt og regionalt nivå. Her får du tilgang til verktøy for egenvurdering, teori, eksempler, tips og ressurser som hjelper dere å sørge for at kommunen har det som trengs.

Bli bedre på ungdomsmedvirkning

Å inkludere ungdom i beslutninger som påvirker deres liv, er helt avgjørende for å sikre deres tilhørighet, trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Siden 2019 er det også lovpålagt at alle kommuner i Norge skal ha et ungdomsråd. Derfor må de som tar disse beslutningene sørge for at ungdoms behov og interesser blir tatt i betraktning, og at unge stemmer blir hørt. Ungdomsdeltakelse styrker demokratiet.

Dette kurset er spesielt designet for deg som ønsker å styrke kommunens involvering av ungdom i kommunale beslutningsprosesser. Det tar utgangspunkt i den nettbaserte ressursen og de ferdighetene og verdiene som må være på plass i en kommune som satser på ungdomsmedvirkning. På kurset får du lære om hvordan du kan bruke ressursen til å styrke ungdomsmedvirkningen i kommunen din, og hvordan du kan bruke Erasmus+-programmet til å skape gode ungdomsprosjekter, både lokalt og internasjonalt. Du vil lære mer om hvordan andre kommuner i Europa involverer ungdommer.

 

Målene med kurset er:

  • Å utveksle erfaringer med ungdomsmedvirkning i lokale beslutningsprosesser
  • Å forstå potensialet som finnes for kommuner innenfor Erasmus+-programmet
  • Å identifisere hvordan nettopp din kommune kan jobbe for å bli bedre på ungdomsmedvirkning og hvem som må involveres
  • Å forstå hvordan dere kan bruke verktøyene i Democracy Reloading-verktøykassa

 

Kurset passer for deg som:

  • Jobber i en kommune eller fylkeskommune og ønsker å styrke ungdomsmedvirkningen

Søk om å bli med på kurset her (ekstern lenke).