Illustrasjon av engasjerte borgere

Strategiske partnerskap om demokratisk deltakelse

Søk nå om å delta på kurs i Romania for å lære mer om hvordan du kan søke om støtte til et strategisk partnerskap innenfor demokratisk deltakelse. Søknadsfristen er 29. september.

Tid

12. november — 16. november 2019

Sted

Bucuresti, Romania

Søknadsfrist

29. september 2019

Innenfor strategiske partnerskap er det mulig å samarbeide på tvers av sektorer så det er lagt opp til at du skal møte potensielle prosjektpartnere fra ulike sektorer (utdanning, ungdomsorganisasjoner, frivillig sektor, bedrifter, offentlige myndigheter). Du vil også få presentert gode eksempler på prosjekter som fremmer aktiv deltakelse og høre fra erfarne foredragsholdere.

Søknad

Les mer og søk om å delta her.  (ekstern lenke)

Deltakeravgift og praktisk informasjon

De som får plass på kurset får dekket reise-, opphold-, og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Du må selv bestille og betale for reisen og få utleggene refundert etter kurset.