Petit-Château/ Klein Kasteeltje er et flyktningemottak i sentrum av Brussel.

Studietur og seminar om arbeid med unge flyktninger

I løpet av denne studieturen/ seminaret i Brussel vil du lære mer om hvordan du kan jobbe med unge flyktninger som har lidelser eller utfordringer (fysiske, sosiale og psykiske). Deretter vil du besøke organisasjoner som jobber med integrering av unge flyktninger. Søknadsfristen er 14. januar.

Tid

09. mars — 13. mars 2019

Sted

Brussel

Søknadsfrist

14. januar 2020

I løpet av seminaret og studieturen vil du lære mer hvordan ungdomsarbeid kan hjelpe unge flyktninger som har lidelser eller utfordringer (fysiske, sosiale og psykiske). Du vil få nye verktøy som du kan bruke i dette arbeidet, og utveksle erfaringer om prosjekter, metoder og aktiviteter med de andre deltakerne. Du vil også besøke belgiske organisasjoner og se hvordan de jobber med unge flyktninger. Du vil også lære mer om hvordan du kan bruke Erasmus+ i dette arbeidet.

Målgruppe

Ungdomsarbeidere og sosialarbeidere som er knyttet til en ungdomsorganisasjon eller institusjon som jobber med unge flyktninger, unge asylsøkere og nyankomne unge migranter. Du må være villig til å dele utfordringer og god praksis, og motivert til å gjennomføre (internasjonale) prosjekter for å integrere unge flyktninger i etterkant av turen til Brussel.

Deltakeravgift

De som får plass på studieturen får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr per person. Deltakerne må selv bestille og betale for reisen og får utleggene refundert etter studieturen.

Søknadsskjema

Les mer og søk om å delta her. (ekstern lenke)