Rådhuset (Hotel de Ville) i Paris, som huser med borgermesterens kontor og byadministrasjonen.

Studietur om ungdomsråd og påvirkningsarbeid

Bli med på studietur til Paris for å lære mer om ungdomsråd og påvirkningsarbeid. En ungdom og en voksen drar i lag. Studieturen er for de som kommer fra hovedsteder eller større byer. Søknadsfristen er 15. oktober.

Tid

03. desember — 07. desember 2019

Sted

Paris, Frankrike

Søknadsfrist

15. oktober 2019

En ungdomsarbeider/ kommuneansatt og en ungdom søker og reiser i lag på denne studieturen.

På studieturen vil du få møte representanter fra ungdomsråd fra større byer og hovedsteder fra hele Europa. Fokus er på å utveksle erfaring, dele informasjon om hvordan de forskjellige ungdomsrådene jobber og viktigheten av påvirkningsarbeid.

Søknadsskjema

Søk om å delta her. Dere fyller inn ett skjema for begge deltakerne.

Deltakeravgift

Dersom du som får plass på studieturen får du dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr per person. Du må selv bestille og betale for reisen og får utleggene refundert etter studieturen.