Rådhuset (Hotel de Ville) i Paris, som huser med borgermesterens kontor og byadministrasjonen.

Studietur om ungdomsråd

Bli med på studietur til Paris for å lære mer om ungdomsråd og deltakende budsjettering. Søknadsfristen er 29. oktober.

Tid

03. desember — 07. desember 2019

Sted

Paris, Frankrike

Søknadsfrist

29. oktober 2019

En ungdomsarbeider og en ungdom søker og reiser i lag på denne studieturen. Deltakerne kan for eksempel være:

  • En koordinator og en ungdom fra ungdomsrådet
  • En kommuneansatt og en ungdom som har mottatt prosjektmidler fra kommunen (gjennom deltakende budsjettering)

På studieturen vil du få møte og utveksle erfaringer med representanter fra ungdomsråd fra hele Europa. Du vil også få lære mer om hvordan ungdomsrådet i Paris arbeider.

Søknadsskjema

Søk om å delta her. Dere fyller inn ett skjema for begge deltakerne.

Deltakeravgift

De som får plass på studieturen får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr per person. Deltakerne må selv bestille og betale for reisen og får utleggene refundert etter studieturen.

Organisere studietur eller møte selv

Det er også mulig å søke om støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom til å organisere en egen studietur/ opplæring for ungdomsarbeidere eller et ungdomspolitisk møte.