Hender i været

Studietur om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning

Bli med på studietur til Kristiansand for å lære mer om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning. Du vil bli kjent med andre som jobber med samme tema, og få muligheten til å utforske potensielt samarbeid og oppfølgingsaktiviteter innenfor Erasmus+-programmet. Søknadsfrist er 31. mars

Tid

03. juni — 06. juni 2019

Sted

Kristiansand

Søknadsfrist

31. mars 2019

En ny kommunelov er bestemt av Stortinget, og når den trer i kraft må alle kommuner i hele landet ha ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsorgan for ungdom. I løpet av denne studieturen vil du få høre mer fra kommuner og ungdommer som har lang erfaring fra ungdomsråd, og som bruker gode og metoder for ungdomsmedvirkning.

Dette en studietur for europeiske ungdomsarbeidere, ansatte i kommuner og andre som vil lære mer om ungdomsmedvirkning i politiske beslutningsprosesser. Formålet er å lære mer om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning i Norge, i tillegg til å dele erfaringer og knytte nye kontakter fra Europa.

Formål med studieturen

  • Lære mer om ungdoms deltakelse
  • Lære mer ungdomsråd og demokratisk deltakelse av ungdom
  • Lære nye metoder for arbeid med ungdom og ungdomsråd
  • Bli kjent med andre som jobber med samme tema
  • Utforske muligheter for oppfølgingsaktiviteter og samarbeidsprosjekter, særlig innenfor Erasmus+: Aktiv Ungdom

Deltakerne vil komme fra en rekke europeiske land, så dette er en gyllen anledning til å knytte kontakter med potensielle samarbeidspartnere.

Deltakerprofil

  • Ungdomsarbeidere, ansatte i kommuner og andre som jobber direkte med ungdomsråd og tilsvarende organer, eller som er i gang med å opprette slike strukturer
  • Studieturen vil være på engelsk, så deltakere må være komfortable med engelsk som arbeidsspråk

Søknadsskjema

Deltakeravgift

De som får plass på studieturen får dekket reise-, opphold-, og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Du må selv bestille og betale for reisen og få utleggene refundert etter studieturen.

 

Studieturen organiseres i samarbeid med Mandal barne- og ungdomsråd og Barne- og ungdomsrådet i Agder.