3 personer holder opp hendene på en strand

The Power of Non-formal Education

Ungdomsarbeid er ikke en lek. Ved å oppdage kraften i ikke-formell læring kan det hende du vil endre din egen tilnærming til arbeidet ditt. Søknadsfrist er 17. april.

Tid

12. mai — 17. mai 2019

Sted

Azorene, Portugal

Søknadsfrist

17. april 2019

I dette kurset går vi i dybden på ikke-formell læring. Hva er det? Hvordan bruker du det? Hvordan kan denne måten å lære på bidra til at ungdommer involverer seg mer og tar mer ansvar i samfunnet? Hvilket potensiale finnes? Hvordan kan ikke-formell læring brukes til å bekjempe samfunnsmessige utfordringer?

I løpet av kurset vil du bli mer involvert i og utfordret på din egen læringsprosess enn du er vant til. Du vil få prøve ut metoder, dele erfaringer, bli utfordret,  kjenne på følelser og reflektere over læring og hvordan det du lærer kan brukes i din egen praksis og ikke minst vil du få mulighet til å påvirke hvordan kurset utvikler seg.

Ikke-formell læring

Ikke-formell læring er organisert læring som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet. Det er en intensjon om å lære, men man bruker gjerne andre metoder enn på skolen. Aktiviteter som er baser på ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltakelse og er nært knyttet opp til deltakerens egne ønsker og interesser. Læringsmålene lages sammen med deltakerne.

Deltakeravgift

De som får plass på kurset får dekket reise-, opphold-, og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr. Du må selv bestille og betale for reisen og få utleggene refundert etter kurset.

Søknadsskjema

Les mer og søk om å delta her. (ekstern lenke)