Aktuelt 23. jan 2020

Amanda (20) fra Arendal skal gi EU gode råd

Når EU-kommisjonen samler 500 representanter fra organisasjoner fra hele Europa for å få innspill på utformingen av det nye Erasmus+-programmet (2021-2027) og Det europeiske solidaritetskorpset, er en av dem Amanda Skaug Syvertsen (20 år) fra Arendal.

Skal bidra med egne erfaringer

20-åringen har god erfaring med EU-programmet Erasmus+. I 2018-2019 jobbet hun som frivillig i en kommune i Valencia-regionen i Spania i ett år. Her arbeidet hun med barn og unge, og drev engelskundervisning for kommunens innbyggere. NAV Aust-Agder ordnet med utplasseringen, og oppholdet var finansiert gjennom Erasmus+. Amanda har også deltatt i en internasjonal ungdomsutveksling gjennom det samme EU-programmet og skal være leder på en ny utveksling til sommeren. Denne erfaringen er bakgrunnen for at hun nå skal gi EU råd.

Brukermedvirkning på europeisk nivå

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Fra januar 2021 innledes en ny 7-årsperiode for programmet, og før den tid skal det fornyes!

På et 2-dagersmøte i Brussel skal Amanda representere Norge og ungdomsdelen av Erasmus+ sammen med en prosjektansvarlig fra Vestfold fylkeskommune og Bufdir, som er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus+. Her møter de representanter fra EU-kommisjonen og ansvarlige departementer i de ulike landene, organisasjoner som er involvert i Erasmus+-programmet og Det europeiske solidaritetskorpset og representanter fra de nasjonale kontorene som administrerer disse to programmene i Europa.

Målet for EU-kommisjonen er å legge frem hva som er nytt i programmet for så å få konkrete innspill fra de som bruker det. De vil vite hva slags forventinger og behov europeiske organisasjoner har til et nytt Erasmus+, og hvordan programmet kan bli enda bedre.

«Det er at positivt at EU-kommisjonen involverer en bred gruppe av eksisterende støttemottakere i utformingen av det nye programmet. Det vil forhåpentligvis bidra til en bedre overgang til neste programperiode. I lang tid har EU-kommisjonen også hatt konsultasjoner med og fått innspill fra de som administrerer programmene på nasjonalt nivå, inkludert Bufdir,» sier Terje B. Grytten, avdelingsleder i Bufdir.

Amanda (nummer 3 fra venstre) deltok på Pride-festivalen i Barcelona i lag med venner som også var frivillige i Spania.

Amanda er glad for mulighetene hun har fått gjennom Erasmus+. «Jeg dro til Spania for å være til hjelp for andre, men så fikk jeg så mye tilbake!» I løpet av året lærte hun seg spansk, hun ble kjent med en annen arbeidskultur og hadde mulighet til å reise rundt i hele landet. Hun ble trygg på å reise og bo alene, og hun møtte fantastiske mennesker som tok godt imot henne. «Det var en veldig lærerik opplevelse som har gjort meg enda mer motivert til å fortsette å utforske verden», sier Amanda.

Siden deltok Amanda også på en utveksling i Italia, i lag med andre ungdommer fra Agder, Italia og Moldova. Tema for utvekslingen var kjønnsroller.

Amanda gleder seg til møtet i EU-hovedstaden. «Det blir spennende å møte andre unge som har lignende og andre erfaringer enn meg selv. Jeg håper at jeg lærer noe nytt, men også at mine innspill kan være med på å gjøre programmene bedre», forteller hun spent.

Bakgrunn

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. 10 prosent av budsjettet går til ungdom.

Arbeidet med utformingen av et nytt Erasmus+ for perioden 2021-2027 er i full gang. EU har ikke vedtatt rammene for programmet, men EU-kommisjonen har foreslått en dobling av budsjettet og EU-parlamentet har foreslått en tredobling sammenliknet med dagens program.