Arrangement 05. mai 2020

Ankomstseminar for frivillige i Solidaritetskorpset og volontørtjenesten

Alle frivilllige som ikke har deltatt på ankomstseminar inviteres til å delta på online seminar 13. – 27. mai.

På grunn av situasjonen med covid-19 og restriksjoner for reiser og samlinger, vil ankomstseminaret våren 2020 bli digitalt.

Ankomstseminaret vil vare i 2 uker med virtuelle møter og individuelt arbeid mellom. Frivillige som deltar på denne nettbaserte opplæringen, må delta på de virtuelle møtene til oppgitte tider og kan avtale tidspunkter for det individuelle arbeidet med tilretteleggerne for opplæringen.

Virtuelle møter

Tidspunktet og tema for de virtuelle møtene er som følger:

  • 13. mai 2020 onsdag / 10:00 – 12:00 / Introduksjon og bli kjent med rammene
  • 20. mai 2020 onsdag / 10:00 – 12:00 / Interkulturell dialog
  • 27. mai 2020 onsdag / 10:00 – 12:00 / Frivillighet som læringsopplevelse

Individuelt arbeid

Deltakerne på ankomstseminaret vil måtte jobbe i ytterligere 4 timer mellom de virtuelle møtene. Dette arbeidet vil inneholde oppgaver som: å se, lese, reflektere, gjøre observasjoner, gjøre intervjuer og lage presentasjoner og ha en-til-en-møter med fasilitatorene.

Ytterligere detaljer om innholdet i de virtuelle møtene og individuelt arbeid vil bli delt senere, og tilpasset deltakernes individuelle behov.

Deltakere

Opplæringen er åpen for EVS- og ESC-frivillige som for tiden er i Norge, og som ikke har deltatt på noen av de opplæringene som er organisert tidligere (den siste ble arrangert i februar 2020).

Tilrettelegging og registrering

Ta kontakt med Gulesin Nemutlu Unal, telefon 40557962, før klokken 11.00 mandag 11. mai 2020