Arrangement 07. okt 2020

Ankomstseminar for frivillige i Solidaritetskorpset og volontørtjenesten

Vi inviterer alle frivillige som er i Norge gjennom Europeisk volontørtjeneste eller Det europeiske solidaritetskorpset til å delta på online ankomstseminar 27.-29. oktober. Seminaret er for de som er i Norge i lengre enn to måneder og som ikke har deltatt på ankomstseminar tidligere.

På grunn av situasjonen med covid-19 og restriksjoner for reiser og samlinger, er ankomstseminaret høsten 2020 bli digitalt.

Frivillige som deltar på denne nettbaserte opplæringen, må delta på de virtuelle møtene til oppgitte tider og kan avtale tidspunkter for det individuelle arbeidet med tilretteleggerne for opplæringen.

Virtuelle møter

Tidspunktet og tema for de virtuelle møtene er som følger:

  • 27. oktober klokken 10.00-13.30: Introduksjon og bli kjent med rammene
  • 28. oktober klokken 10.00-13.30: Interkulturell dialog
  • 29. oktober klokken 10.00-13.30: Frivillighet som læringsopplevelse

Individuelt arbeid

Deltakerne på ankomstseminaret vil måtte jobbe i ytterligere 2 timer mellom de virtuelle møtene. Dette arbeidet vil inneholde oppgaver som: å se, lese, reflektere, gjøre observasjoner, gjøre intervjuer og lage presentasjoner og ha en-til-en-møter med fasilitatorene.

Ytterligere detaljer om innholdet i de virtuelle møtene og individuelt arbeid vil bli delt senere, og tilpasset deltakernes individuelle behov.

Deltakere

Opplæringen er åpen for frivillige som for tiden er i Norge (enten finansiert gjennom Europeisk volontørtjeneste/ frivillig arbeid eller Det europeiske solidaritetskorpset), og som ikke har deltatt på noen av de opplæringene som er organisert tidligere (den siste ble arrangert i mai 2020).

Påmelding

Lenke til påmelding.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Ta kontakt med Einar, telefon 46 61 52 43 for spørsmål.