Arrangement 08. sep 2021

Bli med på årets ungdomskonferanse!

Bilde av en ung jente som spiser iskrem foran en iskremvogn. Andre unge mennesker står i bakgrunnen.

Ungdomskonferansen går av stabelen 1.-2. november i Kristiansand, og påmeldingsfristen er 20. september.

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber du med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da bør du delta på årets viktigste nettverkskonferanse for ungdom i Norge!

Et godt oppvekstmiljø for ungdom avhenger av at de tas på alvor og deres synspunkter blir tillagt vekt. Det er først og fremst i kommunene at ungdom har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og fremtid. I 2019 ble det lovpålagt med kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd. Ungdomskonferansen er en nasjonal arena for læring og erfaringsutveksling mellom ungdomsrådsmedlemmer og de som jobber for og med ungdom i kommunene.

I år arrangerer Bufdir konferansen i samarbeid med Kristiansand kommune. Ungdomsmedvirkning er blitt satt under press under koronapandemien og både de nasjonale og lokale tiltakene har rammet barn og unge særlig hardt.

Årets ungdomskonferanse retter søkelys på hva som er viktig fremover og hvordan ungdom kan ha innflytelse på beslutninger som påvirker deres liv. Vi håper så mange som mulig setter av disse to dagene. Vi inviterer deg til å delta og bidra til at den blir levende og engasjerende. Her kan dere treffes, bli inspirert og bygge nettverk.

Påmelding og program finner du her: https://egencia.qondor.com/ungdom21

Arrangementet har plass til 500 deltakere og det er først til mølla-prinsippet som gjelder.

 

Erasmus+ Aktiv Ungdom på Ungdomskonferansen

Vi i ungdomsdelen av Erasmus+-programmet skal fylle to økter på tirsdag 2. november, som vi tror kan være interessante for deg som jobber med ungdom eller ungdomsmedvirkning, eller deg som er mellom 13 og 30 og har lyst til å søke midler til et prosjekt:

 

  • Workshop 1: Hvordan legge til rette for ungdomsmedvirkning i praksis?
    Jobber du med Ungdomsråd eller med ungdomsarbeid i kommunen din? I dette seminaret får du både inspirasjon til å øke ungdomsmedvirkning, men også et konkret verktøy i form av Democracy Reloading for å gjennomføre dette i praksis. Du får også høre om hvordan dere kan søke EU-midler til å gjennomføre nasjonale og internasjonale ungdomsprosjekter, og hvordan disse kan innlemmes som en del av kommunens ungdomssatsning. Bli klokere på hvordan dere får med dere ungdom i beslutninger som er viktige for dem!
  • Workshop2: Fra idé til prosjekt
    Er du mellom 13 og 30 år og har du en god idé? Finn ut hvordan du kan utvikle ideen din og søke om penger til å gjennomføre den som et prosjekt! Et prosjekt kan være å lage en klimakampanje, en debatt om mental helse, eller å samle ungdommer og politikere til diskusjon om forbedringer i lokalmiljøet. Du vil møte andre ungdommer som jobber med sine ideer, og vi i Erasmus+ Ungdom kan hjelpe dere med hvordan dere kan søke om midler fra EU til å gjennomføre.

Vil du delta?

Vi oppfordrer kommunene og fylkeskommunene til å sende ledsager og så mange medlemmer fra ungdomsrådene som mulig. Bufdir vil prioritere ungdomsrådsmedlemmer om det blir mange som ønsker å delta.

Annen informasjon:
Medlemmer av Ungdomsråd får skolefri for å delta, og det er en forutsetning at kommunene og fylkeskommunene har sikret skriftlig samtykke fra foreldre for deltagere under 18 år.

Trykk her for å laste ned Samtykkeskjema (ekstern lenke).

 

NB: Konferansen vil bare arrangeres om det er mulig å møtes fysisk – blir det innført nye smitteverntiltak vil arrangementet bli flyttet tentativt til februar 2022. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Logoen til Ungdomskonferansen og Bufdir