Aktuelt 31. jan 2020

Brexit: fortsatt samarbeid med Storbritannia i Erasmus+

Ved midnatt 31. januar forlater Storbritannia EU. Avtalen med EU sikrer landet full deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorpset ut 2020.

Skilt med britisk flagg og EU-flagg med tekst Brexit mellom

Det er med andre ord ingen hindringer for å samarbeide med britiske partnere i søknader som sendes inn i år, og innvilgede prosjekter med Storbritannia kan gjennomføres som planlagt. Dette gjelder også for prosjekter der aktivitetsperioden strekker seg ut over 2020.

Storbritannias deltakelse i Erasmus+ og Solidaritetskorpset i perioden 2021-27 vil være en del av forhandlingene med EU i månedene som kommer.