Aktuelt 08. aug 2019

Endringer i Youthpass fra 20. august

Youthpass er bygd opp rundt 8 såkalte nøkkelkompetanser for livslang læring. I 2018 reviderte Europakommisjonen listen over nøkkelkompetanser, og i Youthpass som opprettes fra og med 20. august 2019, vil det nye settet med kompetanser tas i bruk.

Endringen gjelder bare hvis du oppretter Youthpass fra og med 20. august. Er du allerede i gang med Youthpass før denne datoen, vil du kunne fortsette i den opprinnelige modulen.

Den kanskje viktigste endringen gjelder «Morsmålskompetanse» og «Fremmedspråkskompetanse». Disse er erstattet med «Lese- og skrivekompetanse» og «Språklig kompetanse». Med dette tas det høyde for at mange mennesker behersker flere språk, uten å anse disse som fremmedspråk, og at man kan utvikle skrifltlige så vel som muntlige ferdigheter i både morsmål, andrespråk og fremmedspråk gjennom aktivitetene.

Les mer om endringene på Youthpass sine nettsider (ekstern lenke)

Hva er Youthpass?

Youthpass er et deltakerbevis og læringsverktøy som beskriver aktivitetene deltakerne har vært med på. Det er en attest på at de ved å delta på internasjonale aktiviteter har fått kompetanse eller utviklet ferdigheter som er verdifulle både for dem selv og for samfunnet.

EU-kommisjonens nøkkelkompetanser for livslang læring:

  • Språklig kompetanse
  • Personlig, sosial og læringsmessig kompetanse
  • Medborgerkompetanse
  • Entreprenørskapskompetanse
  • Kompetanse innenfor kulturell bevissthet og uttrykksevne
  • Digital kompetanse
  • Matematisk kompetanse og kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeniørvirksomhet
  • Lese- og skrivekompetanse