Arrangement 17. nov 2020

Erasmus+-konferanse 3. desember

Inkludering, involvering og interkulturell læring

7 år med Erasmus+: Aktiv Ungdom

 

Vi inviterer til digital konferanse torsdag den 3. desember.

Lær mer om Erasmus+: Aktiv Ungdom, som er et EU-program for ungdommer mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdomHør mer om hva andre har oppnådd gjennom å delta og bli bedre kjent med noen av de viktigste temaene og prioriteringene i programmet. Du vil også få en innføring i hvordan du selv kan søke til lokale, nasjonale og europeiske prosjekter. I tillegg skal vi feire at en 7-årig programperiode er over.  

Arrangementet er delt i tre bolker 

I første bolk, fra 10.00-11.15, deler vi de viktigste resultatene fra Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet. Ungdomsorganisasjoner og kommuner skal fortelle om hvordan Erasmus+-prosjekter har bidratt til å utvikle ungdomsarbeidet deres. Tidligere deltakere skal dele hva de har lært i disse prosjektene 

Fra 13.00-14.00 får du mulighet til å velge å fordype deg i ett av følgende viktige områder Erasmus+-programmet, som interkulturell læring, ikke-formell læring og utvikling av ungdomsarbeid 

I siste bolk, fra 14.00-15.00, skal vi gå igjennom siste nytt om det nye Erasmus+-programmet. Fra 2021 av blir det mange interessante muligheter for både lokale, nasjonale og europeiske prosjekter. Vi gleder oss til å avsløre de nye prosjekttypene som kommer fra neste år!  

Program – Torsdag 3. desember

10.00-11.15 Erasmus+-programmet virker!   

 • Velkommen ved programleder William Vegelbo, tidligere deltaker i gruppeutvekslinger arrangert av Nesodden idrettsforening
 • Hilsen fra Kjell Ingolf Ropstad, Barne- og familieminister 
 • Hilsen fra Sophia Eriksson Waterschoot, direktør for ungdom, utdanning og Erasmus+, Europakommisjonen 
 • Som hånd i hanske: Norsk ungdomspolitikk i et europeisk perspektiv ved Erik Langbråten, Bufdir 
 • Programmet virker! Et sammendrag av hva vi har oppnådd i ungdomsdelen av Erasmus+ siden 2014. Ved Andreas Karsten fra RAY Network (The Open Network for the Research-based Analysis of European Youth Programmes). RAY er et samarbeid mellom de nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ for å forske på effekten av de europeiske ungdomsprogrammene. 
 • Interkulturell læring (del A) ved Mark Taylor, freelance trainer    
 • Prosjekteksempler fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Bremanger kommune, Lindesnes kommune

 

13.00-13.50 Tematiske parallellsesjoner  

Her kan du delta på en av fire parallellsesjoner 

1) Å undervise for fred – godt hjulpet av Erasmus +Narviksenteret er en av organisasjonene har mottatt mest i midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom i perioden 2014-2020. Narviksenteret er et freds- og menneskerettighetssenter som har brukt Erasmus + programmet aktivt som et hjelpemiddel for fredsundervisning. I denne workshopen skal Joakim Arnøy fortelle hvordan de arbeider for fred i ungdomsarbeid ved bruk av ikke-formelle læringsmetoder. De vil gi konkrete eksempler på prosjekter de har gjennomført og metoder de har utviklet 

2) Internasjonalt ungdomsarbeid – En egen opplæringsmodell for internasjonalt ungdomsarbeid har blitt utviklet i samarbeid med EU-kommisjonen. Modellen ble utviklet i 2016. I 2018 ble flere kurs og opplæringsaktiviteter for ungdomsarbeidere gjennomført. I denne delen skal Snezana Baclija Knoch presentere “Competence Model for Youth Workers to Work Internationally” og utforske hva som er spesielt med denne modellen. På engelsk.

3) Interkulturell læring (del B) – Interkulturell læring er en essensiell del av de europeiske ungdomsprogrammene. Noen ganger er det et eksplisitt fokus, andre ganger skjer det uten av vi er klar over det. Det har like med det interkulturelle møtet, som det har med læring som finner sted. I denne delen skal Mark fortsette presentasjonen fra formiddagen. Deltakerne vil utforske konseptet om interkulturell læring i lag med Mark, gjennom historiefortelling. På engelsk. 

4) Ta i bruk alle ressurser – en workshop om å jobbe med ungdom i utenforskap. Vestland fylkeskommune har i en årrekke sendt ungdommer som har droppet ut av videregående skole på frivillig arbeid i utlandet gjennom EVS-programmet. De forteller om oppsiktsvekkende resultater for ungdommene som fikk være med! Er du nysgjerrige på hvordan jobbe målrettet med inkludering av ungdommer i utenforskap? Lær om Vestland fylkeskommunes erfaringer fra prosjektleder Barbara Harterink og forsker Dag Ofstad.

 

13.50-14.00 Benstrekk  

14.00 – 14.50 – Nytt Erasmus+-program (2021-2027) 

 • Vi gir en innføring i det nye Erasmus+-programmet . Mye av det nåværende programmet blir videreført, men det blir også noen nye prosjekttyper og prioriteringer. Det blir interessante muligheter for lokale, nasjonale og europeiske prosjekter. Presentasjonen blir delvis interaktiv, så hold mobilen klar!  
 • Prosjekteksempler fra ArtGate, Creative Connections, Ballangen. 

14.50-15.00 – Avslutning   

 • EUs ambassadør i Norge, Thierry Bechét 

Praktisk informasjon  

 • Torsdag 3. desember fra 10-11.15 og fra 13-15 (inkludert pauser 
 • Vi gjennomfører arrangementet på Zoom  
 • Det koster ingenting å delta. 
 • Arrangementet vil foregå på norsk. Engelske videoer vil være tekstet. Parallellsesjonene på engelsk er ikke tekstet.   
 • Har du behov for tegnspråktolk? Ta kontakt med oss.
 • Du kan delta på hele eller deler av arrangementet.  

Påmelding 

Det er ikke nødvendig å melde seg på, men klikk “interessert” eller “delta” på Facebook-arrangementet for å motta oppdatert informasjon om arrangementet. Eventuelt kan du melde deg på her for å få påminnelse direkte i innboksen din.  

Deltakerprofil  

Målgruppen for arrangementet er  

 • tidligere, nåværende og potensielle støttemottakere 
 • tidligere deltakere  
 • internasjonale rådgivere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner  
 • ansatte ved Europakontorer 
 • ungdomsorganisasjoner, kulturorganisasjonerfrivillige organisasjoner, ungdomsråd og andre som jobber med ungdommer  
 • ungdomsarbeidere, både frivillige og ansatte 
 • beslutningstakere og politikere  
 • journalister  

Andre som er interesserte er selvfølgelig også velkomne.  

Arrangører:  

Erasmus+  

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. 10 prosent av budsjettet går til ungdom. En ny programperiode starter i 2021. Det er foreslått en kraftig økning av budsjettet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.   

Mer informasjon.

Eurodesk  

Eurodesk er en informasjonstjeneste med 1100 kontaktpunkter i 36 land, inkludert NorgeEurodesk gir informasjon om ungdoms muligheter i utlandet, enten det gjelder studier, opplæring, arbeid, frivillig arbeid, utvekslinger eller andre aktiviteter. 

Mer informasjon.