Alt du trenger å vite om muligheter for ungdom i Europa

Eurodesk er en informasjonstjeneste med 1100 kontaktpunkter i 36 land. Vi er eksperter på ungdoms muligheter i utlandet, enten det gjelder studier, opplæring, arbeid, frivillig arbeid, utvekslinger eller andre aktiviteter.

Vi retter oss både mot de som jobber med ungdom og ungdom selv. Unge med erfaring fra internasjonal deltakelse hjelper oss i arbeidet. De er med på informasjonsarrangementer og de skriver tekster til Den europeiske ungdomsportalen.


Eurodesk er en del av EU-programmet Erasmus +.

Hva kan vi hjelpe deg med?:

Hold deg oppdatert på Den europeiske ungdomsportalen:

Finn muligheter gjennom Eurodesk i Europa:

Samarbeidspartnerne våre i Norge:

Støtte til internasjonalt samarbeid på ungdomsfeltet: