Alt du trenger å vite om muligheter for ungdom i Europa

Eurodesk er en informasjonstjeneste med 1100 kontaktpunkter i 36 land. Vi er eksperter på ungdoms muligheter i utlandet, enten det gjelder studier, opplæring, arbeid, frivillig arbeid, utvekslinger eller andre aktiviteter.

Vi retter oss både mot de som jobber med ungdom og ungdom selv. Unge med erfaring fra internasjonal deltakelse hjelper oss i arbeidet. De er med på informasjonsarrangementer og de skriver tekster til Den europeiske ungdomsportalen.

Eurodesk er en del av EU-programmet Erasmus +.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning? Ta gjerne kontakt på telefon 452 14 688 eller ingrid.dybvik@bufdir.no.

Prinsipper og inspirasjon for Eurodesk:

Hva vil du gjøre?:

Om oss:

Mer informasjon: