Aktuelt 06. apr 2020

Europarådets anbefalinger om ungdomsarbeid

Europarådets anbefaling om ungdomsarbeid er nå oversatt til norsk.

Anbefalingen slår fast at ungdomsarbeid gir et viktig bidrag til aktivt medborgerskap ved å gi ungdommer mulighet til å skaffe seg kunnskap og holdninger som er viktige for deres samfunnsengasjement.

Noen av anbefalingene fra Europarådet er å videreutvikle ungdomsarbeid av høy kvalitet i alle medlemslandene. Både ungdommer og ungdomsarbeidere bør være involvert i dette.

Medlemslandene må også sikre et godt rammeverk for opplæring av ungdomsarbeidere, både frivillige og ansatte. Videre er det viktig med nasjonal og internasjonal forskning på verdien, effekten og kvaliteten av ungdomsarbeid.

Les alle anbefalingene på norsk her (ekstern lenke).

I tillegg til de ni anbefalingene inneholder dokumentet også bakgrunnsinformasjon om anbefalingen, informasjon om ungdomsarbeid og vurderinger som medlemslandene bør ta i betraktning ved utvikling av nye tiltak.

Mer informasjon

Europarådet har gitt ut en publikasjon for medlemsland som ønsker å gjennomføre anbefalingene. 

Om Europarådet

Europarådet er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen i Europa. Rådet omfatter 47 medlemstater som har forpliktet seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstat og demokrati. Europarådet vedtar både konvensjoner og anbefalinger. Du kan lese mer om Europarådet her (ekstern lenke).

 

Europarådet er en aktiv pådriver av internasjonalt ungdomsarbeid, gjennom prosjektfinansiering og kampanjer. Bildet er fra avslutningskonferansen til en av disse kampanjene. ©Council of Europe (Fotograf: Tristan Freville)