Arrangement 11. sep 2020

Bli med på Europas største samling for ungdomsarbeidere

Nå kan du søke om å bli med “European Youth Work Convention” fra 7. til 10. desember 2020. Lær mer om ungdomsarbeid i Europa, bli inspirert, kom opp med ideer og initiativer som kan styrke kvaliteten på ungdomsarbeid og bidra til utviklingen av europeisk ungdomspolitikk. På grunn av Covid-19 blir konferansen arrangert på nett.

Søknadsfristen er 18. september.

Om European Youth Work Convention

Formålet med konferansen er å diskutere ungdomarbeid og ungdomspolitikk I Europa. 1000 deltakere fra 50 land skal samles på nett over tre dager. Ungdomsarbeidere som jobber på lokalt, nasjonalt, regionalt og europeisk nivå og organisasjoner som driver med ungdomsarbeid vil være tilstede. Det samme vil de som jobber med ungdomspolitikk, forskere og de som administrerer EUs ungdomsprogram.

Det er fem år siden EYWC ble arrangert forrige gang. Konferansen i år arrangeres av det tyske familiedepartementet (German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth) på oppdrag fra EU og fra Europarådet, og sammenfaller også med Tysklands formannsskap i EU og i Europarådet.

Resultatene fra konferansen vil utgjøre de viktigste referansepunktene for all-europeisk ungdomspolitikk i de nærmeste årene.

På konferansen vil du lære mer om “European Youth Work Agenda”. Dette er en strategi som skal styrke og utvikle ungdomsarbeid i Europa, både politikk og praksis. I løpet av konferansen vil du vil få anledning til å komme med innspill og gi anbefalinger til relevante aktiviteter som kan bidra til å realisere denne strategien. Det er forventet at du er motivert til å komme med ideer til og være med på nasjonale tiltak som kan bidra til videreutvikling av ungdomsarbeid. Du bør bidra aktivt i den nasjonale delegasjonen og nettverke med de andre europeiske deltakerne.

Dersom du blir valgt ut til å delta må du være med på et forberedelsemøte for den norske delegasjonen. Der vil du bli kjent med de andre deltakerne og diskutere tema relevant for konferansen. Format og tidspunkt for dette møtet er ikke klart. I tillegg vil du få forberedende materiale som du skal gå igjennom før konferansen.

Deltakerprofil

  • Ungdomsarbeidere
  • Representanter fra organisasjonser som driver med ungdomsarbeid
  • Trainere
  • Offentlig ansatte som er ansvarlige for ungdom og ungdomspolitikk
  • Forskere på ungdomsarbeid og de som lærer opp ungdomsarbeidere

Mer informasjon

Les mer om European Youth Work Convention her.

Søknadsskjema

Søk om å delta innen 18. september.

Bufdir har på vegne av Barne- og familiedepartementet fått ansvar for å sette sammen en norsk delegasjon. Vi vil sette sammen en variert og motivert delegasjon. Søkere vil få svar uke 39. Når delegasjonen har blitt satt sammen, vil arrangøren ta direkte kontakt med deltakerne for registrering.

Ta kontakt hvis du har flere spørsmål.