Aktuelt 09. des 2019

Få støtte til å reise mer miljøvennlig

Fra 2020 er det mulig å få ekstra støtte til å reise mer miljøvennlig når dere skal gjennomføre et prosjekt med midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Dere kan søke om støtte til å benytte et dyrere transportmiddel dersom det fører til mindre utslipp av klimagasser. Dette gjelder for alle prosjekttypene, men innenfor strategisk partnerskap gjelder det bare for «learning, teaching and training activities». Det gjelder for reiser til både partnerland og programland.

Slik søker dere om dette:

Under «eksepsjonelle utgifter» legger dere inn en budsjettoversikt og en begrunnelse. For å få det innvilget må dere kunne dokumentere at standard reisestøtte («distance bands») dekker mindre enn 70% av reisekostnadene. Legg gjerne ved skjermdump av for eksempel billettprisene i søknaden.

Dersom ekstra reisestøtte blir innvilget vil du få refundert 80% av kostnadene. Du mottar dette istedenfor den ordinære reisestøtten.

Husk at du må sende inn kvitteringene når du sender inn sluttrapporten.

Ungdommens fylkesting i Buskerud kjørte med buss da de skulle gjennomføre et ungdomspolitisk møte i Belgia. I tillegg spiste de vegetar mat hele uken. De sparte dermed 17.700 kg CO2-ekvivalenter.

Sjekk hvor lange avstandene mellom to steder er i EUs avstandskalkulator (ekstern lenke).

Eksempel

En gruppe ønsker å reise med tog istedenfor fly, som er billigere.

  • Distance Band = 3 000 euro
  • Togbilletter = 4 400 euro

Distance Band vil da dekke 68% av reisekostnaden. Siden distance band dekker mindre enn 70% vil innvilget 80% av de reelle kostnadene ved å reise miljøvennlig. De får dermed dekket: 4 400 x 0,8 = 3 520 euro.